På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-06-25 09:30 Nr 2007:183


Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2007, i löpande priser:

Fortsatt stort exportöverskott i maj

Den svenska varuexporten uppgick under maj 2007 till 92,5 miljarder kronor medan varuimporten uppgick till 82,8 miljarder kronor. Detta ger ett handelsnetto på 9,7 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 9,7 miljarder kronor under maj 2007 enligt SCB:s preliminära beräkningar. För maj 2006 var överskottet 12,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under maj 2007 uppgick till 92,5 miljarder kronor och varuimportens till 82,8 miljarder kronor. Varuexporten har därmed minskat i värde med 1,8 procent medan varuimporten ökat med 1,6 procent jämfört med maj 2006. Antalet vardagar under maj 2007 var oförändrat jämfört med maj 2006.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 14,1 miljarder kronor och EU-handeln gav ett underskott på 4,4 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 10,4 miljarder kronor för maj 2007 och 10,8 miljarder för april 2007. För mars 2007 var motsvarande värde 11,2 miljarder.

Handelsnettot för januari – maj 2007 gav ett överskott på 57,7 miljarder
Hittills under året (januari – maj) har värdet av varuexporten ökat med 4 procent medan varuimporten har ökat med 8 procent i värde jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 466,9 miljarder kronor och varuimportvärdet till 409,2 miljarder kronor. Handelsnettot för januari – maj gav därmed ett överskott på 57,7 miljarder kronor. För motsvarande månader 2006 noterades ett överskott på 70 miljarder kronor.


Export, import och handelsnetto 2005-2007 (miljarder kronor); Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Export
Jan
68,3 83,9 89,9 41,3 49,0 56,2 27,0 34,9 33,7
 
Febr
74,3 82,9 89,9 44,2 48,7 55,6 30,1 34,2 34,3
 
Mars
82,5 102,9 102,6 48,7 61,1 64,1 33,8 41,8 38,5
 
April
81,7 85,1 92,0 48,1 49,7 56,9 33,6 35,4 35,1
 
Maj
80,3 94,2 92,5 45,6 56,4 54,9 34,7 37,8 37,6
 
Juni
87,4 94,8   50,3 57,3   37,1 37,5  
 
Juli
71,3 75,9   40,2 44,4   31,1 31,5  
 
Aug
74,1 82,8   43,5 50,1   30,6 32,7  
 
Sept
89,3 93,9   51,9 56,8   37,4 37,1  
 
Okt
87,6 98,9   51,3 58,9   36,3 40,0  
 
Nov
89,7 99,4   53,0 59,6   36,7 39,8  
 
Dec
84,6 91,0   48,8 55,5   35,8 35,5  
 
Årstotal
971,1 1 085,7 466,9 566,9 647,5 287,7 404,2 438,2 179,2
 
 
                 
Import
Jan
58,7 68,8 78,2 42,2 48,0 54,3 16,5 20,8 23,9
 
Febr
61,7 72,1 78,7 44,7 51,7 57,7 17,0 20,4 21,0
 
Mars
68,9 83,4 89,4 50,6 60,1 63,8 18,3 23,3 25,6
 
April
70,9 73,2 80,1 51,3 51,2 57,4 19,6 22,0 22,7
 
Maj
69,1 81,5 82,8 50,0 55,6 59,3 19,1 25,9 23,5
 
Juni
68,7 78,0   49,9 54,6   18,8 23,4  
 
Juli
57,9 66,4   39,1 45,6   18,8 20,8  
 
Aug
67,6 74,7   46,3 51,1   21,3 23,6  
 
Sept
75,3 83,4   53,0 58,3   22,3 25,1  
 
Okt
77,6 89,0   54,9 62,4   22,7 26,6  
 
Nov
79,3 87,1   55,9 62,8   23,4 24,3  
 
Dec
76,9 78,1   54,9 56,4   22,0 21,7  
 
Årstotal
832,6 935,7 409,2 592,8 657,8 292,5 239,8 277,9 116,7
 
 
                 
Handels-
Jan
9,6 15,1 11,7 -0,9 1,0 1,9 10,5 14,1 9,8
netto
Febr
12,6 10,8 11,2 -0,5 -3,0 -2,1 13,1 13,8 13,3
 
Mars
13,6 19,5 13,2 -1,9 1,0 0,3 15,5 18,5 12,9
 
April
10,8 11,9 11,9 -3,2 -1,5 -0,5 14,0 13,4 12,4
 
Maj
11,2 12,7 9,7 -4,4 0,8 -4,4 15,6 11,9 14,1
 
Juni
18,7 16,8   0,4 2,7   18,3 14,1  
 
Juli
13,4 9,5   1,1 -1,2   12,3 10,7  
 
Aug
6,5 8,1   -2,8 -1,0   9,3 9,1  
 
Sept
14,0 10,5   -1,1 -1,5   15,1 12,0  
 
Okt
10,0 9,9   -3,6 -3,5   13,6 13,4  
 
Nov
10,4 12,3   -2,9 -3,2   13,3 15,5  
 
Dec
7,7 12,9   -6,1 -0,9   13,8 13,8  
 
Årstotal
138,5 150,0 57,7 -25,9 -10,3 -4,8 164,4 160,3 62,5
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande  på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2007-07-25 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Erik Eklund
08-506 943 07
erik.eklund@scb.se

Camilla Bergeling
08-506 942 06
camilla.bergeling@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.