På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-09-26 09:30 Nr 2011:245


Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2011, i löpande priser:

Ökad varuhandel i augusti

Varuexporten uppgick under augusti till 96,6 miljarder kronor och varuimporten till 91,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,3 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,3 miljarder kronor under augusti 2011 enligt preliminära beräkningar. För augusti 2010 var det ett underskott på 3,4 miljarder kronor.

Varuexportens värde under augusti uppgick till 96,6 miljarder kronor och varuimportens till 91,3 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed ökat i värde med 13 respektive 3 procent jämfört med augusti 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 12,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 7,5 miljarder.

Antalet vardagar i augusti var en mer jämfört med augusti 2010.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 10,8 miljarder kronor för augusti 2011 och 10,3 miljarder för juli 2011. För juni 2011 var motsvarande värde 9,8 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - augusti 2011 gav ett överskott på 55,5 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 11 procent. Varuimporten har ökat med 9 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 801,8 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 746,3 miljarder. Handelsnettot för januari – augusti 2011 gav därmed ett överskott på 55,5 miljarder kronor. För motsvarande månader 2010 noterades ett överskott på 36,9 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2009-2011 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Export
Jan
77,7 78,4 92,8 46,8 47,0 52,6 30,9 31,4 40,2
 
Febr
80,9 82,2 98,9 46,6 47,9 55,7 34,3 34,3 43,2
 
Mars
91,2 99,8 113,9 53,0 58,4 64,4 38,2 41,4 49,5
 
April
81,8 92,1
98,0
46,4 50,7
55,7
35,4 41,4 42,3
 
Maj
78,2 91,2
108,1
45,5 52,9
60,1
32,7 38,3 48,0
 
Juni
91,4 106,0
100,8
52,5 60,0
58,2
38,9 46,0 42,6
 
Juli
75,4 88,8
92,7
43,1 48,9
49,3
32,3 39,9
43,4
 
Aug
74,1 85,4 96,6 44,1 49,9 54,1 30,0 35,5 42,5
 
Sept
88,9 103,3   52,9 59,6   36,0 43,7  
 
Okt
87,3 100,6   51,8 58,8   35,5 41,8  
 
Nov
85,8 106,4   50,5 60,5   35,3 45,9  
 
Dec
84,0 101,8   48,8 56,2   35,2 45,6  
 
Årstotal
996,7 1 136,0 801,8 582,0 650,8 450,1 414,7 485,2 351,7
Import
Jan
71,1 71,8 88,3 47,2 48,4 59,8 23,9 23,4 28,5
 
Febr
72,3 80,9 88,1 49,9 56,4 60,5 22,4 24,5 27,6
 
Mars
83,5 93,3 104,7 57,5 65,2 73,0 26,0 28,1 31,7
 
April
74,0 86,5
95,0
51,1 58,2
66,0
22,9 28,3 29,0
 
Maj
70,3 89,7
102,6
48,0 60,3
72,5
22,3 29,4
30,1
 
Juni
74,8 96,6 93,2 52,7 65,1 63,5 22,1 31,5 29,7
 
Juli
67,3 79,4
83,1
45,5 51,3
55,4
21,8 28,1
27,7
 
Aug
69,7 88,8 91,3 47,7 55,0 61,6 22,0 33,8 29,7
 
Sept
84,2 95,2   57,8 65,7   26,4 29,5  
 
Okt
82,6 94,8   57,4 65,4   25,2 29,4  
 
Nov
83,7 96,9   57,4 67,7   26,3 29,2  
 
Dec
79,4 93,2   56,2 64,5   23,2 28,7  
 
Årstotal
912,9 1 067,1 746,3 628,4 723,2 512,3 284,5 343,9 234,0
Handelsnetto
Jan
6,6 6,6 4,5 ‑0,4 ‑1,4 ‑7,2 7,0 8,0 11,7
 
Febr
8,6 1,3 10,8 ‑3,3 ‑8,5 ‑4,8 11,9 9,8 15,6
 
Mars
7,7 6,5 9,2 ‑4,5 ‑6,8 ‑8,6 12,2 13,3 17,8
 
April
7,8 5,6
3,0
‑4,7 ‑7,5
‑10,3
12,5 13,1 13,3
 
Maj
7,9 1,5
5,5
‑2,5 ‑7,4
‑12,4
10,4 8,9
17,9
 
Juni
16,6 9,4
7,6
‑0,2 ‑5,1
‑5,3
16,8 14,5 12,9
 
Juli
8,1 9,4
9,6
‑2,4 ‑2,4
‑6,1
10,5 11,8
15,7
 
Aug
4,4 ‑3,4 5,3 ‑3,6 ‑5,1 ‑7,5 8,0 1,7 12,8
 
Sept
4,7 8,1   ‑4,9 ‑6,1   9,6 14,2  
 
Okt
4,7 5,8   ‑5,6 ‑6,6   10,3 12,4  
 
Nov
2,1 9,5   ‑6,9 ‑7,2   9,0 16,7  
 
Dec
4,6 8,6   ‑7,4 ‑8,3   12,0 16,9  
 
Årstotal
83,8 68,9 55,5 ‑46,4 ‑72,4 ‑62,2 130,2 141,3 117,7
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-10-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se

Martin Rickardsson
08-506 946 12
martin.rickardsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.