På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-09-26 09:30 Nr 2013:244


Varuexport, varuimport och handelsnetto, augusti 2013, i löpande priser:

Handelsnettot 3,8 miljarder kronor i augusti

Varuexporten uppgick under augusti till 84,2 miljarder kronor och varuimporten till 80,4 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,8 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 3,8 miljarder kronor under augusti 2013 enligt preliminära beräkningar. För augusti 2012 var överskottet 4,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under augusti uppgick till 84,2 miljarder kronor och varuimportens till 80,4 miljarder. Värdet för både varuexporten och varuimporten har därmed minskat 11 procent jämfört med augusti 2012.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 9,0 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,2 miljarder.

Antalet vardagar i augusti var en mindre jämfört med i augusti 2012.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,6 miljarder kronor för augusti 2013 och 4,4 miljarder för juli 2013. För juni 2013 var motsvarande värde 4,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – augusti 2013 gav ett överskott på 46,6 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för både varuexporten och varuimporten minskat med 9 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 720,1 miljarder kronor och varuimportvärdet till 673,5 miljarder. Handelsnettot för januari – augusti 2013 gav därmed ett överskott på 46,6 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 49,2 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Export
Jan
92,1 98,0 92,4 51,9 56,4 52,5 40,2 41,6 39,9
 
Febr
98,4 98,3 88,1 55,2 54,9 52,3 43,2 43,4 35,8
 
Mars
112,9 106,4 92,7 63,4 62,0 53,6 49,5 44,4 39,1
 
April
97,6 95,4
94,1
55,2 55,3
52,7
42,4 40,1 41,4
 
Maj
107,6 107,0
94,3
59,6 60,3
53,4
48,0 46,7 40,9
 
Juni
100,9 103,1
89,3
58,3 58,0
51,8
42,6 45,1 37,5
 
Juli
91,7 86,2
85,0
49,0 48,4
48,7
42,7 37,8
36,3
 
Aug
97,2 95,0 84,2 54,5 53,4 49,2 42,7 41,6 35,0
 
Sept
109,4 94,4   62,1 54,3   47,3 40,1  
 
Okt
102,8 104,4   56,8 59,9   46,0 44,5  
 
Nov
104,3 99,7   60,0 56,3   44,3 43,4  
 
Dec
97,4 82,0   53,3 46,5   44,1 35,5  
 
Årstotal
1 212,3 1 169,9 720,1 679,3 665,7 414,2 533,0 504,2 305,9
Import   
Jan
88,6 88,0 86,8 59,3 59,8 58,7 29,3 28,2 28,1
 
Febr
88,7 94,1 80,8 60,9 63,5 54,8 27,8 30,6 26,0
 
Mars
105,2 101,6 85,7 73,3 69,4 58,3 31,9 32,2 27,4
 
April
95,3 92,0
84,7
66,0 61,4
60,5
29,3 30,6 24,2
 
Maj
103,6 96,9
89,4
72,9 66,5
61,5
30,7 30,4 27,9
 
Juni
94,1 93,9
84,6
64,3 65,8
57,3
29,8 28,1
27,3
 
Juli
84,8 83,4
81,1
56,2 54,5
54,4
28,6 28,9 26,7
 
Aug
92,9 90,3 80,4 63,1 58,9 54,4 29,8 31,4 26,0
 
Sept
100,3 88,0   69,9 59,5   30,4 28,5  
 
Okt
97,7 96,7   67,2 65,8   30,5 30,9  
 
Nov
101,0 95,6   71,1 65,6   29,9 30,0  
 
Dec
95,7 81,5   65,2 56,6   30,5 24,9  
 
Årstotal
1 147,9 1 102,0 673,5 789,4 747,3 459,9 358,5 354,7 213,6
Handels-
netto
Jan
3,5 10,0 5,6 ‑7,4 ‑3,4 ‑6,2 10,9 13,4 11,8
 
Febr
9,7 4,2 7,3 ‑5,7 ‑8,6 ‑2,5 15,4 12,8 9,8
 
Mars
7,7 4,8 7,0 ‑9,9 ‑7,4 ‑4,7 17,6 12,2 11,7
 
April
2,3 3,4
9,4
‑10,8 ‑6,1
‑7,8
13,1 9,5 17,2
 
Maj
4,0 10,1
4,9
‑13,3 ‑6,2
‑8,1
17,3 16,3 13,0
 
Juni
6,8 9,2
4,7
‑6,0 ‑7,8
‑5,5
12,8 17,0
10,2
 
Juli
6,9 2,8
3,9
‑7,2 ‑6,1
‑5,7
14,1 8,9
9,6
 
Aug
4,3 4,7 3,8 ‑8,6 ‑5,5 ‑5,2 12,9 10,2 9,0
 
Sept
9,1 6,4   ‑7,8 ‑5,2   16,9 11,6  
 
Okt
5,1 7,7   ‑10,4 ‑5,9   15,5 13,6  
 
Nov
3,3 4,1   ‑11,1 ‑9,3   14,4 13,4  
 
Dec
1,7 0,5   ‑11,9 ‑10,1   13,6 10,6  
 
Årstotal
64,4 67,9 46,6 ‑110,1 ‑81,6 ‑45,7 174,5 149,5 92,3
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Diagram

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-10-28 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Kevin He
08-506 946 49
fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.