På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-01-26 09:30 Nr 2010:15


Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2009, i löpande priser

Minskad varuexport i december

Varuexporten uppgick under december till 82,3 miljarder kronor och varuimporten till 77,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,0 miljarder.

Preliminära beräkningar visar att överskottet från utrikeshandeln med varor minskade från 8,9 miljarder kronor under december 2008 till 5,0 miljarder i december 2009. Antalet vardagar var en mer under december 2009 jämfört med december 2008.

Varuexportens värde under december 2009 uppgick till 82,3 miljarder och varuimportens till 77,3 miljarder. Varuexportens värde minskade med 1 procent och varuimportens ökade med 4 procent jämfört med december 2008.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 11,0 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,0 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,1 miljarder kronor för december 2009 och 6,2 miljarder för november. För oktober var motsvarande värde 6,5 miljarder.


Handelsnettot för 2009 gav ett överskott på 92,3 miljarder kronor

Under 2009 har både varuexporten och varuimporten minskat med 17 procent i värde jämfört med 2008. Värdet av varuexporten under 2009 uppgick till 994,8 miljarder kronor, och värdet av varuimporten till 902,5 miljarder. Handelsnettot för 2009 gav därmed ett överskott på 92,3 miljarder. För år 2008 noterades ett överskott på 105,8 miljarder.

   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Export
Jan
89,3 101,6 77,8 55,5 64,1 46,9 33,8 37,5 30,9
 
Febr
89,3 105,9 80,9 54,8 65,4 46,6 34,5 40,5 34,3
 
Mars
102,8 100,2 91,1 64,2 62,4 52,9 38,6 37,8 38,2
 
April
91,9 110,6 81,9 56,6 66,0 46,5 35,3 44,6 35,4
 
Maj
98,5 102,7 78,3 60,1 62,9 45,6 38,4 39,8 32,7
 
Juni
97,2 103,1 91,4 60,2 62,1 52,5 37,0 41,0 38,9
 
Juli
83,1 94,5 75,6 48,4 53,5 43,3 34,7 41,0 32,3
 
Aug
88,7 86,0 74,1 54,7 52,1 44,2 34,0 33,9 29,9
 
Sept
95,7 106,7 89,0 58,4 63,3 53,0 37,3 43,4 36,0
 
Okt
106,1 108,3 87,3 63,0 63,8 51,8 43,1 44,5 35,5
 
Nov
106,4 91,6 85,1 65,2 54,4 50,3 41,2 37,2 34,8
 
Dec
91,2 83,4 82,3 56,6 47,1 48,0 34,6 36,3 34,3
 
Årstotal
1 140,2 1 194,6 994,8 697,7 717,1 581,6 442,5 477,5 413,2
 
 
                 
Import
Jan
78,9 91,7 70,6 54,9 64,2 46,8 24,0 27,5 23,8
 
Febr
79,7 90,4 71,7 58,3 65,4 49,6 21,4 25,0 22,1
 
Mars
91,7 90,8 82,5 65,8 64,9 57,0 25,9 25,9 25,5
 
April
81,6 100,3 73,2 58,6 70,2 50,7 23,0 30,1 22,5
 
Maj
87,9 93,1 69,0 63,9 66,0 47,5 24,0 27,1 21,5
 
Juni
84,8 94,9 74,0 62,7 67,0 52,1 22,1 27,9 21,9
 
Juli
77,0 85,0 66,8 53,7 55,8 45,1 23,3 29,2 21,7
 
Aug
85,4 85,1 69,0 58,5 57,3 47,4 26,9 27,8 21,6
 
Sept
89,4 96,8 83,6 63,4 67,0 57,3 26,0 29,8 26,3
 
Okt
95,9 99,3 81,6 69,8 69,1 57,0 26,1 30,2 24,6
 
Nov
97,6 86,9 83,2 71,2 59,9 57,3 26,4 27,0 25,9
 
Dec
80,3 74,5 77,3 58,1 52,4 54,0 22,2 22,1 23,3
 
Årstotal
1 030,2 1 088,8 902,5 738,9 759,2 621,8 291,3 329,6 280,7
 
 
                 
Handels-
Jan
10,4 9,9 7,2 0,6 -0,1 0,1 9,8 10,0 7,1
netto
Febr
9,6 15,5 9,2 -3,5 0,0  -3,0 13,1 15,5 12,2
 
Mars
11,1 9,4 8,6 -1,6 -2,5 -4,1 12,7 11,9 12,7
 
April
10,3 10,3 8,7 -2,0 -4,2 -4,2 12,3 14,5 12,9
 
Maj
10,6 9,6 9,3 -3,8 -3,1 -1,9 14,4 12,7 11,2
 
Juni
12,4 8,2 17,4 -2,5 -4,9 0,4 14,9 13,1 17,0
 
Juli
6,1 9,5 8,8 -5,3 -2,3 -1,8 11,4 11,8 10,6
 
Aug
3,3 0,9 5,1 -3,8 -5,2 -3,2 7,1 6,1 8,3
 
Sept
6,3 9,9 5,4 -5,0 -3,7 -4,3 11,3 13,6 9,7
 
Okt
10,2 9,0 5,7 -6,8 -5,3 -5,2 17,0 14,3 10,9
 
Nov
8,8 4,7 1,9 -6,0 -5,5 -7,0 14,8 10,2 8,9
 
Dec
10,9 8,9 5,0 -1,5 -5,3 -6,0 12,4 14,2 11,0
 
Årstotal
110,0 105,8 92,3 -41,2 -42,1 -40,2 151,2 147,9 132,5
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

 

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-02-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Maria Adolfsson
08-506 947 25
maria.adolfsson@scb.se

Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.