På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-01-26 09:30 Nr 2012:19


Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2011, i löpande priser:

Fortsatt minskad export i december

Varuexporten uppgick under december till 95,7 miljarder kronor och varuimporten till 92,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 2,8 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 2,8 miljarder kronor under december 2011 enligt preliminära beräkningar. För december 2010 var överskottet 8,9 miljarder kronor.

Varuexportens värde under december uppgick till 95,7 miljarder kronor och varuimportens till 92,9 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 6 procent medan varuimportens värde är procentuellt oförändrat jämfört med december 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,7 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 10,9 miljarder.

Antalet vardagar i december var lika många som i december 2010.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,9 miljarder kronor för december 2011 och 5,7 miljarder för november 2011. För oktober 2011 var motsvarande värde 6,7 miljarder kronor.

Handelsnettot för 2011 gav ett överskott på 77,5 miljarder kronor

Under 2011 ökade värdet av varuexporten med 7 procent medan varuimporten ökade med 6 procent i värde jämfört med 2010. Värdet av varuexporten under 2011 uppgick till 1213,6 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 1136,1 miljarder. Handelsnettot för 2011 gav därmed ett överskott på 77,5 miljarder kronor. För 2010 noterades ett överskott på 71,1 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2009-2011 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Export
Jan
77,6 78,5 92,4 46,7 47,1 52,2 30,9 31,4 40,2
 
Febr
80,9 82,3 98,7 46,6 48,0 55,5 34,3 34,3 43,2
 
Mars
90,9 99,6 113,7 52,7 58,2 64,2 38,2 41,4 49,5
 
April
81,8 92,2 98,0 46,4 50,8 55,7 35,4 41,4 42,3
 
Maj
78,2 92,2 108,2 45,5 53,0 60,1 32,7 39,2 48,1
 
Juni
91,1 106,8 101,0 52,2 59,9 58,3 38,9 46,9 42,7
 
Juli
75,3 89,7 92,3 43,0 48,9 49,6 32,3 40,8 42,7
 
Aug
74,0 85,4
97,6
44,0 49,9
54,9
30,0 35,5 42,7
 
Sept
88,6 103,5
109,7
52,6 59,7
62,3
36,0 43,8 47,4
 
Okt
87,3 100,4
103,3
51,8 58,6
57,2
35,5 41,8 46,1
 
Nov
85,7 106,5
103,0
50,4 60,5
58,7
35,3 46,0
44,3
 
Dec
83,8 101,8 95,7 48,6 56,1 51,7 35,2 45,7 44,0
 
Årstotal
995,2 1 138,9 1 213,6 580,5 650,7 680,4 414,7 488,2 533,2
Import
Jan
71,0 72,0 88,0 47,1 48,5 59,5 23,9 23,5 28,5
 
Febr
72,3 81,3 88,0 49,8 56,6 60,4 22,5 24,7 27,6
 
Mars
83,1 93,0 104,4 57,1 65,0 72,7 26,0 28,0 31,7
 
April
73,8 86,8 95,1 50,9 58,3 66,0 22,9 28,5 29,1
 
Maj
70,2 89,8 102,5 47,8 60,3 72,4 22,4 29,5 30,1
 
Juni
74,4 96,5 93,6 52,3 65,0 63,8 22,1 31,5 29,8
 
Juli
67,3 79,5 84,1 45,4 51,4 55,9 21,9 28,1 28,2
 
Aug
69,7 88,8
92,3
47,8 54,9
62,7
21,9 33,9 29,6
 
Sept
83,8 95,3
99,5
57,5 65,5
68,6
26,3 29,8
30,9
 
Okt
82,5 94,9
96,5
57,8 65,3
66,3
24,7 29,6
30,2
 
Nov
83,8 97,0
99,2
57,8 67,7
69,8
26,0 29,3 29,4
 
Dec
79,4 92,9 92,9 56,0 64,1 62,6 23,4 28,8 30,3
 
Årstotal
911,3 1 067,8 1 136,1 627,3 722,6 780,7 284,0 345,2 355,4
Handelsnetto
Jan
6,6 6,5 4,4 ‑0,4 ‑1,4 ‑7,3 7,0 7,9 11,7
 
Febr
8,6 1,0 10,7 ‑3,2 ‑8,6 ‑4,9 11,8 9,6 15,6
 
Mars
7,8 6,6 9,3 ‑4,4 ‑6,8 ‑8,5 12,2 13,4 17,8
 
April
8,0 5,4 2,9 ‑4,5 ‑7,5 ‑10,3 12,5 12,9 13,2
 
Maj
8,0 2,4 5,7 ‑2,3 ‑7,3 ‑12,3 10,3 9,7 18,0
 
Juni
16,7 10,3 7,4 ‑0,1 ‑5,1 ‑5,5 16,8 15,4 12,9
 
Juli
8,0 10,2 8,2 ‑2,4 ‑2,5 ‑6,3 10,4 12,7 14,5
 
Aug
4,3 ‑3,4
5,3
‑3,8 ‑5,0
‑7,8
8,1 1,6 13,1
 
Sept
4,8 8,2
10,2
‑4,9 ‑5,8
‑6,3
9,7 14,0
16,5
 
Okt
4,8 5,5
6,8
‑6,0 ‑6,7
‑9,1
10,8 12,2
15,9
 
Nov
1,9 9,5
3,8
‑7,4 ‑7,2
‑11,1
9,3 16,7
14,9
 
Dec
4,4 8,9 2,8 ‑7,4 ‑8,0 ‑10,9 11,8 16,9 13,7
 
Årstotal
83,9 71,1 77,5 ‑46,8 ‑71,9 ‑100,3 130,7 143,0 177,8
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Diagram - Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-02-28 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Rickardsson
08-506 946 12
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.