På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-01-28 09:30 Nr 2013:18


Varuexport, varuimport och handelsnetto, december 2012, i löpande priser:

Handelsnetto 0,7 miljarder kronor i december

Varuexporten uppgick under december till 80,7 miljarder kronor och varuimporten till 80,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 0,7 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 0,7 miljarder kronor under december 2012, enligt preliminära beräkningar. För december 2011 var överskottet 2,3 miljarder kronor.

Varuexportens värde under december uppgick till 80,7 miljarder kronor och varuimportens till 80,0 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 17 procent medan varuimporten minskat med 16 procent jämfört med december 2011. Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 10,6 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 9,9 miljarder.

Antalet vardagar i december var 4 mindre jämfört med december 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 5,1 miljarder kronor för december 2012 och 5,4 miljarder för november 2012. För oktober var motsvarande värde 5,7 miljarder kronor.

Handelsnettot för 2012 gav ett överskott på 69,9 miljarder kronor

Under 2012 har värdet för varuexporten och varuimporten minskat med 4 procent vardera jämfört med 2011. Värdet av varuexporten under 2012 uppgick till 1168,6 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 1098,7 miljarder. Handelsnettot för 2012 gav därmed ett överskott på 69,9 miljarder kronor. För 2011 noterades ett överskott på 67,4 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2010-2012 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Export
Jan
78,5 92,1 98,0 47,1 51,9 56,5 31,4 40,2 41,5
 
Febr
82,2 98,4 98,5 47,9 55,2 55,0 34,3 43,2 43,5
 
Mars
99,5 112,9 106,5 58,1 63,4 62,1 41,4 49,5 44,4
 
April
92,2 97,5 95,4 50,8 55,2 55,3 41,4 42,3 40,1
 
Maj
92,1 107,7 106,9 52,9 59,6 60,2 39,2 48,1 46,7
 
Juni
106,8 100,9 103,1 59,9 58,3 57,9 46,9 42,6 45,2
 
Juli
89,7 91,7 86,8 48,9 49,0 48,9 40,8 42,7 37,9
 
Aug
85,4 97,2
95,3
49,9 54,5 53,7 35,5 42,7
41,6
 
Sept
103,2 109,4 94,5 59,4 62,1 54,4 43,8 47,3 40,1
 
Okt
100,3 103,0
104,4
58,5 57,0
59,9
41,8 46,0 44,5
 
Nov
106,6 104,3
98,5
60,6 60,0
55,0
46,0 44,3
43,5
 
Dec
101,7 97,5 80,7 56,0 53,4 45,1 45,7 44,1 35,6
 
Årstotal
1 138,2 1 212,6 1 168,6 650,0 679,6 664,0 488,2 533,0 504,6
Import
Jan
72,1 88,5 87,9 48,6 59,2 59,7 23,5 29,3 28,2
 
Febr
81,3 88,7 93,3 56,7 60,9 63,1 24,6 27,8 30,2
 
Mars
93,1 105,2 101,1 65,1 73,3 69,0 28,0 31,9 32,1
 
April
86,7 95,3 91,8 58,3 66,0 61,2 28,4 29,3 30,6
 
Maj
90,0 103,5 97,2 60,5 72,8 66,6 29,5 30,7 30,6
 
Juni
96,6 94,1 93,8 65,1 64,3 65,5 31,5 29,8 28,3
 
Juli
79,7 84,8 83,9 51,6 56,2 54,8 28,1 28,6 29,1
 
Aug
88,8 92,5 90,1 54,9 62,8 58,7 33,9 29,7 31,4
 
Sept
95,5 99,9
88,0
65,7 69,0
59,5
29,8 30,9 28,5
 
Okt
95,1 97,2
96,3
65,4 66,8
65,4
29,7 30,4 30,9
 
Nov
97,1 100,3
95,3
67,8 70,4
65,4
29,3 29,9 29,9
 
Dec
93,2 95,2 80,0 64,3 64,9 55,0 28,9 30,3 25,0
 
Årstotal
1 069,2 1 145,2 1 098,7 724,0 786,6 743,9 345,2 358,6 354,8
Handelsnetto
Jan
6,4 3,6 10,1 ‑1,5 ‑7,3 ‑3,2 7,9 10,9 13,3
 
Febr
0,9 9,7 5,2 ‑8,8 ‑5,7 ‑8,1 9,7 15,4 13,3
 
Mars
6,4 7,7 5,4 ‑7,0 ‑9,9 ‑6,9 13,4 17,6 12,3
 
April
5,5 2,2 3,6 ‑7,5 ‑10,8 ‑5,9 13,0 13,0 9,5
 
Maj
2,1 4,2 9,7 ‑7,6 ‑13,2 ‑6,4 9,7 17,4 16,1
 
Juni
10,2 6,8 9,3 ‑5,2 ‑6,0 ‑7,6 15,4 12,8 16,9
 
Juli
10,0 6,9 2,9 ‑2,7 ‑7,2 ‑5,9 12,7 14,1 8,8
 
Aug
‑3,4 4,7
5,2
‑5,0 ‑8,3 ‑5,0 1,6 13,0
10,2
 
Sept
7,7 9,5
6,5
‑6,3 ‑6,9
‑5,1
14,0 16,4 11,6
 
Okt
5,2 5,8
8,1
‑6,9 ‑9,8
‑5,5
12,1 15,6 13,6
 
Nov
9,5 4,0
3,2
‑7,2 ‑10,4
‑10,4
16,7 14,4
13,6
 
Dec
8,5 2,3 0,7 ‑8,3 ‑11,5 ‑9,9 16,8 13,8 10,6
 
Årstotal
69,0 67,4 69,9 ‑74,0 ‑107,0 ‑79,9 143,0 174,4 149,8
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Diagram

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-02-27 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Kevin He
08-506 946 49
fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.