På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-03-26 09:30 Nr 2010:85


Varuexport, varuimport och handelsnetto, februari 2010, i löpande priser:

Lågt handelsnetto i februari

Varuexporten uppgick under februari till 81,8 miljarder kronor och varuimporten till 81,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 0,6 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 0,6 miljarder kronor under februari 2010 enligt preliminära beräkningar. För februari 2009 var överskottet 8,6 miljarder kronor.

Varuexportens värde under februari uppgick till 81,8 miljarder kronor och varuimportens till 81,2 miljarder. Varuexportens värde ökade med 1 procent och varuimportens ökade med 12 procent jämfört med februari 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 9,2 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 8,6 miljarder.

Antalet vardagar i februari var lika många som i februari 2009.
Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 3,7 miljarder kronor för februari 2010 och 4,6 miljarder för januari 2010. För december 2009 var motsvarande värde 5,1 miljarder kronor.

Handelsnettot för december 2009 – februari 2010 gav ett överskott på 13,8 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet av varuexporten ökat med 1 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuimportens värde har ökat med 5 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 244,8 miljarder kronor och varuimportvärdet till 231,0 miljarder. Handelsnettot för december 2009 – februari 2010 gav därmed ett överskott på 13,8 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 23,4 miljarder kronor.

   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Export
Jan
101,6 78,0 79,0 64,1 47,1 47,8 37,5 30,9 31,2
 
Febr
105,8 81,0 81,8 65,3 46,7 47,9 40,5 34,3 33,9
 
Mars
100,0 91,3   62,3 53,1   37,7 38,2  
 
April
110,6 82,0   66,0 46,6   44,6 35,4  
 
Maj
102,6 78,4   62,8 45,7   39,8 32,7  
 
Juni
103,1 91,5   62,1 52,6   41,0 38,9  
 
Juli
94,5 75,6   53,5 43,3   41,0 32,3  
 
Aug
85,9 74,3   52,0 44,3   33,9 30,0  
 
Sept
106,8 89,1   63,4 53,1   43,4 36,0  
 
Okt
108,5 87,5   63,8 52,0   44,7 35,5  
 
Nov
91,6 86,0   54,4 50,7   37,2 35,3  
 
Dec
83,4 84,0   47,1 48,9   36,3 35,1  
 
Årstotal
1 194,4 998,7 160,8 716,8 584,1 95,7 477,6 414,6 65,1
 
 
                 
Import
Jan
92,7 71,1 70,7 64,9 47,2 48,3 27,8 23,9 22,4
 
Febr
91,2 72,4 81,2 66,0 50,0 56,5 25,2 22,4 24,7
 
Mars
91,5 83,5   65,4 57,6   26,1 25,9  
 
April
101,2 74,1   70,9 51,3   30,3 22,8  
 
Maj
94,0 70,3   66,7 48,1   27,3 22,2  
 
Juni
95,9 74,6   67,8 52,6   28,1 22,0  
 
Juli
85,5 67,3   56,4 45,6   29,1 21,7  
 
Aug
85,6 69,4   58,1 47,7   27,5 21,7  
 
Sept
98,0 83,9   68,5 57,5   29,5 26,4  
 
Okt
99,5 82,2   69,9 57,6   29,6 24,6  
 
Nov
87,3 83,6   60,4 57,6   26,9 26,0  
 
Dec
75,5 79,1   53,1 55,9   22,4 23,2  
 
Årstotal
1 097,9 911,5 151,9 768,1 628,7 104,8 329,8 282,8 47,1
 
 
                 
Handels-
Jan
8,9 6,9 8,3 -0,8 -0,1 -0,5 9,7 7,0 8,8
netto
Febr
14,6 8,6 0,6 -0,7 -3,3 -8,6 15,3 11,9 9,2
 
Mars
8,5 7,8   -3,1 -4,5   11,6 12,3  
 
April
9,4 7,9   -4,9 -4,7   14,3 12,6  
 
Maj
8,6 8,1   -3,9 -2,4   12,5 10,5  
 
Juni
7,2 16,9   -5,7 0,0   12,9 16,9  
 
Juli
9,0 8,3   -2,9 -2,3   11,9 10,6  
 
Aug
0,3 4,9   -6,1 -3,4   6,4 8,3  
 
Sept
8,8 5,2   -5,1 -4,4   13,9 9,6  
 
Okt
9,0 5,3   -6,1 -5,6   15,1 10,9  
 
Nov
4,3 2,4   -6,0 -6,9   10,3 9,3  
 
Dec
7,9 4,9   -6,0 -7,0   13,9 11,9  
 
Årstotal
96,5 87,2 8,9 -51,3 -44,6 -9,1 147,8 131,8 18,0
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

 

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserade på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-04-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Maria Adolfsson
08-506 947 25
maria.adolfsson@scb.se

Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.