På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-02-28 09:30 Nr 2011:49


Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2011, i löpande priser:

Fortsatt starkt handelsnetto

Varuexporten uppgick under januari till 96,9 miljarder kronor och varuimporten till 87,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 9,0 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 9,0 miljarder kronor under januari 2011 enligt preliminära beräkningar. För januari 2010 var överskottet 6,6 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 96,9 miljarder kronor och varuimportens till 87,9 miljarder. Varuexportens värde ökade med 24 procent och varuimportens ökade med 22 procent jämfört med januari 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 14,3 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 5,3 miljarder.
Antalet vardagar i januari var en mer jämfört med januari 2010.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 10,9 miljarder kronor för januari 2011 och 10,2 miljarder för december 2010. För november var motsvarande värde 9,1 miljarder kronor.

Handelsnettot för november 2010 – januari 2011 gav ett överskott på 28,1 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden har värdet av varuexporten ökat med 23 procent jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuimportens värde har under samma period ökat med 18 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 305,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 277,4 miljarder. Handelsnettot för november 2010 – januari 2011 gav därmed ett överskott på 28,1 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 13,3 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2009-2011 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Export
Jan
77,7
78,4
96,9 46,8
47,0
54,1 30,9 31,4 42,8
 
Febr
80,9
82,2
  46,6
47,9
  34,3 34,3  
 
Mars
91,2
99,8
  53,0
58,4
  38,2 41,4  
 
April
81,8
92,1
  46,4
50,7
  35,4 41,4  
 
Maj
78,2
91,2
  45,5
52,9
  32,7 38,3  
 
Juni
91,4
106,0
  52,5
60,0
  38,9 46,0  
 
Juli
75,4
88,8
  43,1
48,9
  32,3 39,9  
 
Aug
74,1
85,4
  44,1
49,9
  30,0 35,5  
 
Sept
88,9
103,3
  52,9
59,6
  36,0
43,7
 
 
Okt
87,3 100,4   51,8 58,6   35,5 41,8  
 
Nov
85,8
106,6
  50,5 60,6   35,3
46,0
 
 
Dec
84,0 102,0   48,8 56,3   35,2 45,7  
 
Årstotal
996,7 1 136,2 96,9 582,0 650,8 54,1 414,7 485,4 42,8
Import
Jan
71,1
71,8
87,9 47,2 48,4 59,4 23,9
23,4
28,5
 
Febr
72,3
80,9
  49,9
56,4
  22,4 24,5  
 
Mars
83,5 93,3   57,5
65,2
  26,0
28,1
 
 
April
74,0
86,5
  51,1
58,2
  22,9 28,3  
 
Maj
70,3
89,7
  48,0
60,3
  22,3
29,4
 
 
Juni
74,8
96,6
  52,7
65,1
  22,1
31,5
 
 
Juli
67,3
79,4
  45,5 51,3   21,8
28,1
 
 
Aug
69,7 88,8   47,7 55,0   22,0 33,8  
 
Sept
84,2 95,2   57,8 65,7   26,4 29,5  
 
Okt
82,6
94,5
  57,4
65,2
  25,2
29,3
 
 
Nov
83,7
96,5
  57,4
67,5
  26,3 29,0  
 
Dec
79,4
93,0
  56,2
64,4
  23,2 28,6  
 
Årstotal
912,9 1 066,2 87,9 628,4 722,7 59,4 284,5 343,5 28,5
Handelsnetto
Jan
6,6
6,6
9,0 ‑0,4
‑1,4
‑5,3 7,0
8,0
14,3
 
Febr
8,6
1,3
  ‑3,3
‑8,5
  11,9 9,8  
 
Mars
7,7
6,5
  ‑4,5
‑6,8
  12,2
13,3
 
 
April
7,8
5,6
  ‑4,7
‑7,5
  12,5 13,1  
 
Maj
7,9
1,5
  ‑2,5
‑7,4
  10,4
8,9
 
 
Juni
16,6
9,4
  ‑0,2
‑5,1
  16,8
14,5
 
 
Juli
8,1
9,4
  ‑2,4
‑2,4
  10,5
11,8
 
 
Aug
4,4
‑3,4
  ‑3,6
‑5,1
  8,0 1,7  
 
Sept
4,7
8,1
  ‑4,9
‑6,1
  9,6
14,2
 
 
Okt
4,7
5,9
  ‑5,6
‑6,6
  10,3
12,5
 
 
Nov
2,1
10,1
  ‑6,9
‑6,9
  9,0
17,0
 
 
Dec
4,6
9,0
  ‑7,4
‑8,1
  12,0 17,1  
 
Årstotal
83,8 70,0 9,0 ‑46,4 ‑71,9 ‑5,3 130,2 141,9 14,3
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

 

Definitioner och förklaringar

Den senaste månaden är baserad på en snabbundersökning med företag som har varuhandel med EU samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-03-28 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
runo.samuelsson@scb.se

Maria Adolfsson
08-506 947 25
maria.adolfsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.