På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-28 09:30 Nr 2012:55


Varuexport, varuimport och handelsnetto, januari 2012, i löpande priser:

Högt handelsnetto i januari

Varuexporten uppgick under januari till 97,1 miljarder kronor och varuimporten till 85,8 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 11,3 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 11,3 miljarder kronor under januari 2012 enligt preliminära beräkningar. För januari 2011 var överskottet 3,8 miljarder kronor.

Varuexportens värde under januari uppgick till 97,1 miljarder kronor och varuimportens till 85,8 miljarder. Varuexporten har därmed ökat i värde med 5 procent medan varuimporten minskat med 3 procent jämfört med januari 2011.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,6 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 2,3 miljarder.

Antalet vardagar i januari var en mer jämfört med januari 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 7,6 miljarder kronor för januari 2012 och 7,1 miljarder för december 2011. För november var motsvarande värde 7,1 miljarder kronor.

Handelsnettot för november 2011 – januari 2012 gav ett överskott på 18.0 miljarder kronor

Under den senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare har värdet av varuexporten minskat med 1 procent medan varuimportens värde är procentuellt oförändrat. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 298,0 miljarder kronor och varuimportvärdet till 280,0 miljarder. Handelsnettot för november 2011 – januari 2012 gav därmed ett överskott på 18,0 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 21,8 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2010-2012 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Export
Jan
78,5
92,2
97,1 47,1
52,0
55,7 31,4 40,2 41,4
 
Febr
82,2
98,5
 
47,9
55,3
  34,3 43,2  
 
Mars
99,5
113,0
 
58,1
63,5
  41,4 49,5  
 
April
92,2
97,7
  50,8
55,4
  41,4 42,3  
 
Maj
92,1
107,8
 
52,9
59,7
  39,2 48,1  
 
Juni
106,8 101,0   59,9 58,3   46,9 42,7  
 
Juli
89,7
91,9
  48,9
49,2
  40,8 42,7  
 
Aug
85,4
97,5
  49,9
54,8
  35,5 42,7  
 
Sept
103,2
109,6
 
59,4
62,2
  43,8 47,4  
 
Okt
100,3
103,2
 
58,5
57,1
  41,8 46,1  
 
Nov
106,6
103,9
 
60,6
59,6
  46,0 44,3  
 
Dec
101,7
97,0
 
56,0
52,8
  45,7
44,2
 
 
Årstotal
1 138,2 1 213,3 97,1 650,0 679,9 55,7 488,2 533,4 41,4
Import
Jan
72,1
88,4
85,8
48,6
59,3
58,0 23,5
29,1
27,8
 
Febr
81,3
88,3
 
56,7
60,6
 
24,6
27,7
 
 
Mars
93,1
104,9
 
65,1
73,0
  28,0
31,9
 
 
April
86,7
95,4
  58,3
66,2
 
28,4
29,2
 
 
Maj
90,0
103,1
 
60,5
72,7
  29,5
30,4
 
 
Juni
96,6
93,8
 
65,1
64,0
  31,5 29,8  
 
Juli
79,7
84,5
 
51,6
56,2
  28,1
28,3
 
 
Aug
88,8 92,3   54,9 62,7   33,9 29,6  
 
Sept
95,5
99,4
 
65,7
68,7
  29,8
30,7
 
 
Okt
95,1
96,5  
65,4
66,3  
29,7
30,2  
 
Nov
97,1
99,5
 
67,8
70,1
  29,3 29,4  
 
Dec
93,2
94,7
 
64,3
64,6
 
28,9
30,1  
 
Årstotal
1 069,2 1 140,8 85,8 724,0 784,4 58,0 345,2 356,4 27,8
Handelsnetto
Jan
6,4
3,8
11,3
‑1,5
‑7,3 ‑2,3 7,9
11,1
13,6
 
Febr
0,9
10,2
 
‑8,8
‑5,3
 
9,7
15,5
 
 
Mars
6,4
8,1
 
‑7,0
‑9,5
  13,4
17,6
 
 
April
5,5
2,3
  ‑7,5
‑10,8
 
13,0
13,1
 
 
Maj
2,1
4,7
 
‑7,6
‑13,0
  9,7
17,7
 
 
Juni
10,2
7,2
 
‑5,2
‑5,7
  15,4 12,9  
 
Juli
10,0
7,4
 
‑2,7
‑7,0
  12,7
14,4
 
 
Aug
‑3,4
5,2
  ‑5,0
‑7,9
  1,6 13,1  
 
Sept
7,7
10,2  
‑6,3
‑6,5
  14,0
16,7
 
 
Okt
5,2
6,7
 
‑6,9
‑9,2
 
12,1
15,9  
 
Nov
9,5
4,4
  ‑7,2
‑10,5
  16,7 14,9  
 
Dec
8,5
2,3
 
‑8,3
‑11,8
 
16,8
14,1
 
 
Årstotal
69,0 72,5 11,3 ‑74,0 ‑104,5 ‑2,3 143,0 177,0 13,6
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-03-27 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Martin Rickardsson
08-506 946 12
fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.