På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-07-26 09:30 Nr 2010:195


Varuexport, varuimport och handelsnetto, juni 2010, i löpande priser:

Högt handelsnetto i juni

Varuexporten uppgick under juni till 106,7 miljarder kronor och varuimporten till 95,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 11,4 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 11,4 miljarder kronor under juni 2010 enligt preliminära beräkningar. För juni 2009 var överskottet 16,9 miljarder kronor.

Varuexportens värde under juni uppgick till 106,7 miljarder kronor och varuimportens till 95,3 miljarder. Varuexportens värde ökade med 17 procent och varuimportens ökade med 28 procent jämfört med juni 2009.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 14,3  miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 2,9 miljarder.

Antalet vardagar i juni var lika många som i juni 2009.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,7 miljarder kronor för juni 2010 och 4,7 miljarder för maj 2010. För april var motsvarande värde 4,8 miljarder kronor.

Handelsnettot för första halvåret 2010 gav ett överskott på 35,7 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 10 procent. Varuimporten har ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 553,0 miljarder kronor, och värdet av varuimporten till 517,3 miljarder. Handelsnettot för januari – juni 2010 gav därmed ett överskott på 35,7 miljarder kronor. För motsvarande månader 2009 noterades ett överskott på 56,2 miljarder.

   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010
Export
Jan
101,6 78,0 79,2 64,1 47,1 47,8 37,5 30,9 31,4
 
Febr
105,8 81,0 82,7 65,3 46,7 48,4 40,5 34,3 34,3
 
Mars
100,0 91,3 100,4 62,3 53,1 59,0 37,7 38,2 41,4
 
April
110,6 82,0 92,5 66,0 46,6 51,1 44,6 35,4 41,4
 
Maj
102,6 78,4 91,5 62,8 45,7 53,3 39,8 32,7 38,2
 
Juni
103,1 91,5 106,7 62,1 52,6 60,8 41,0 38,9 45,9
 
Juli
94,5 75,6   53,5 43,3   41,0 32,3  
 
Aug
85,9 74,3   52,0 44,3   33,9 30,0  
 
Sept
106,8 89,1   63,4 53,1   43,4 36,0  
 
Okt
108,5 87,5   63,8 52,0   44,7 35,5  
 
Nov
91,6 86,0   54,4 50,7   37,2 35,3  
 
Dec
83,4 84,1   47,1 48,9   36,3 35,2  
 
Årstotal
1 194,4 998,8 553,0 716,8 584,1 320,4 477,6 414,7 232,6
 
 
                 
Import
Jan
92,7 71,1 71,6 64,9 47,2 48,4 27,8 23,9 23,2
 
Febr
91,2 72,4 81,3 66,0 50,0 56,7 25,2 22,4 24,6
 
Mars
91,5 83,5 93,3 65,4 57,6 65,2 26,1 25,9 28,1
 
April
101,2 74,1 86,4 70,9 51,3 58,0 30,3 22,8 28,4
 
Maj
94,0 70,3 89,4 66,7 48,1 60,0 27,3 22,2 29,4
 
Juni
95,9 74,6 95,3 67,8 52,6 63,7 28,1 22,0 31,6
 
Juli
85,5 67,3   56,4 45,6   29,1 21,7  
 
Aug
85,6 69,4   58,1 47,7   27,5 21,7  
 
Sept
98,0 83,9   68,5 57,5   29,5 26,4  
 
Okt
99,5 82,2   69,9 57,6   29,6 24,6  
 
Nov
87,3 83,7   60,4 57,4   26,9 26,3  
 
Dec
75,5 79,0   53,1 55,8   22,4 23,2  
 
Årstotal
1 097,9 911,5 517,3 768,1 628,4 352,0 329,8 283,1 165,3
 
 
                 
Handelsnetto
Jan
8,9 6,9 7,6 -0,8 -0,1 -0,6 9,7 7,0 8,2
 
Febr
14,6 8,6 1,4 -0,7 -3,3 -8,3 15,3 11,9 9,7
 
Mars
8,5 7,8 7,1 -3,1 -4,5 -6,2 11,6 12,3 13,3
 
April
9,4 7,9 6,1 -4,9 -4,7 -6,9 14,3 12,6 13,0
 
Maj
8,6 8,1 2,1 -3,9 -2,4 -6,7 12,5 10,5 8,8
 
Juni
7,2 16,9 11,4 -5,7 0,0 -2,9 12,9 16,9 14,3
 
Juli
9,0 8,3   -2,9 -2,3   11,9 10,6  
 
Aug
0,3 4,9   -6,1 -3,4   6,4 8,3  
 
Sept
8,8 5,2   -5,1 -4,4   13,9 9,6  
 
Okt
9,0 5,3   -6,1 -5,6   15,1 10,9  
 
Nov
4,3 2,3   -6,0 -6,7   10,3 9,0  
 
Dec
7,9 5,1   -6,0 -6,9   13,9 12,0  
 
Årstotal
96,5 87,3 35,7 -51,3 -44,3 -31,6 147,8 131,6 67,3
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

 

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU.  Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-08-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.