På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-06-28 09:30 Nr 2012:788


Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2012, i löpande priser:

Högt handelsnetto i maj

Varuexporten uppgick under maj till 106,5 miljarder kronor och varuimporten till 96,7 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 9,8 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 9,8 miljarder kronor under maj 2012 enligt preliminära beräkningar. För maj 2011 var överskottet 4,7 miljarder kronor.

Varuexportens värde under maj uppgick till 106,5 miljarder kronor och varuimportens till 96,7 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed minskat i värde med 1 respektive 6 procent jämfört med maj 2011.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 15,8 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,0 miljarder.

Antalet vardagar i maj var en mindre jämfört med maj 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,2 miljarder kronor för maj 2012 och 6,0 miljarder för april 2012. För mars var motsvarande värde 5,7 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - maj 2012 gav ett överskott på 36,4 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 1 procent medan varuimporten minskat med 2 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 506,6 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 470,2 miljarder. Handelsnettot för januari – maj 2012 gav därmed ett överskott på 36,4 miljarder kronor. För motsvarande månader 2011 noterades ett överskott på 29,1 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2010-2012 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Export
Jan
78,5 92,2
98,2
47,1 52,0
56,6
31,4 40,2
41,6
 
Febr
82,2 98,5
98,8
47,9 55,3
55,3
34,3 43,2 43,5
 
Mars
99,5 113,0
106,5
58,1 63,5
62,1
41,4 49,5
44,4
 
April
92,2 97,7
96,6
50,8 55,4
56,5
41,4 42,3
40,1
 
Maj
92,1 107,8 106,5 52,9 59,7 60,0 39,2 48,1 46,5
 
Juni
106,8 101,0   59,9 58,3   46,9 42,7  
 
Juli
89,7 91,9   48,9 49,2   40,8 42,7  
 
Aug
85,4 97,5   49,9 54,8   35,5 42,7  
 
Sept
103,2 109,6   59,4 62,2   43,8 47,4  
 
Okt
100,3 103,2   58,5 57,1   41,8 46,1  
 
Nov
106,6 104,2   60,6 59,9   46,0 44,3  
 
Dec
101,7
97,5
  56,0
53,3
  45,7 44,2  
 
Årstotal
1 138,2 1 214,1 506,6 650,0 680,7 290,5 488,2 533,4 216,1
Import
Jan
72,1 88,4
87,8
48,6 59,3
59,7
23,5 29,1
28,1
 
Febr
81,3 88,3
92,9
56,7 60,6
62,8
24,6 27,7 30,1
 
Mars
93,1 104,9
101,0
65,1 73,0
68,9
28,0 31,9 32,1
 
April
86,7 95,4
91,8
58,3 66,2
61,2
28,4 29,2
30,6
 
Maj
90,0 103,1 96,7 60,5 72,7 66,0 29,5 30,4 30,7
 
Juni
96,6 93,8   65,1 64,0   31,5 29,8  
 
Juli
79,7 84,5   51,6 56,2   28,1 28,3  
 
Aug
88,8 92,3   54,9 62,7   33,9 29,6  
 
Sept
95,5 99,4   65,7 68,7   29,8 30,7  
 
Okt
95,1 96,9   65,4 66,7   29,7 30,2  
 
Nov
97,1 99,8   67,8 70,3   29,3 29,5  
 
Dec
93,2
95,0
  64,3
64,7
  28,9
30,3
 
 
Årstotal
1 069,2 1 141,8 470,2 724,0 785,1 318,6 345,2 356,7 151,6
Handelsnetto
Jan
6,4 3,8
10,4
‑1,5 ‑7,3 ‑3,1 7,9 11,1
13,5
 
Febr
0,9 10,2
5,9
‑8,8 ‑5,3
‑7,5
9,7 15,5 13,4
 
Mars
6,4 8,1
5,5
‑7,0 ‑9,5
‑6,8
13,4 17,6
12,3
 
April
5,5 2,3
4,8
‑7,5 ‑10,8
‑4,7
13,0 13,1 9,5
 
Maj
2,1 4,7 9,8 ‑7,6 ‑13,0 ‑6,0 9,7 17,7 15,8
 
Juni
10,2 7,2   ‑5,2 ‑5,7   15,4 12,9  
 
Juli
10,0 7,4   ‑2,7 ‑7,0   12,7 14,4  
 
Aug
‑3,4 5,2   ‑5,0 ‑7,9   1,6 13,1  
 
Sept
7,7 10,2   ‑6,3 ‑6,5   14,0 16,7  
 
Okt
5,2 6,3   ‑6,9 ‑9,6   12,1 15,9  
 
Nov
9,5 4,4   ‑7,2 ‑10,4   16,7 14,8  
 
Dec
8,5 2,5   ‑8,3
‑11,4
  16,8
13,9
 
 
Årstotal
69,0 72,3 36,4 ‑74,0 ‑104,4 ‑28,1 143,0 176,7 64,5
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Diagram

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-07-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Rickardsson
08-506 946 12
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.