På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-06-27 09:30 Nr 2013:167


Varuexport, varuimport och handelsnetto, maj 2013, i löpande priser:

Handelsnettot 5,7 miljarder kronor i maj

Varuexporten uppgick under maj till 94,6 miljarder kronor och varuimporten till 88,9 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 5,7 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 5,7 miljarder kronor under maj 2013 enligt preliminära beräkningar. För maj 2012 var överskottet 10,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under maj uppgick till 94,6 miljarder kronor och varuimportens till 88,9 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 12 procent medan varuimporten minskat med 8 procent jämfört med maj 2012.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 13,1 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 7,4 miljarder.

Antalet vardagar i maj var lika många som i maj 2012.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 7,1 miljarder kronor för maj 2013 och 7,3 miljarder för april 2013. För mars 2013 var motsvarande värde 7,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari – maj 2013 gav ett överskott på 35,6 miljarder kronor

Hittills under året har värdet för varuexporten minskat med 8 procent medan varuimporten minskat med 10 procent. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 462,4 miljarder kronor och varuimportvärdet till 426,8 miljarder. Handelsnettot för januari – maj 2013 gav därmed ett överskott på 35,6 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 32,5 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2011-2013 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2011

2012

2013

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Export
Jan
92,1 98,0
92,4
51,9 56,4
52,5
40,2 41,6 39,9
 
Febr
98,4 98,3
88,5
55,2 54,9
52,7
43,2 43,4
35,8
 
Mars
112,9 106,4
92,8
63,4 62,0
53,7
49,5 44,4
39,1
 
April
97,6 95,4
94,1
55,2 55,3
52,6
42,4 40,1
41,5
 
Maj
107,6 107,0 94,6 59,6 60,3 53,6 48,0 46,7 41,0
 
Juni
100,9 103,1   58,3 58,0   42,6 45,1  
 
Juli
91,7 86,2   49,0 48,4   42,7 37,8  
 
Aug
97,2 95,0   54,5 53,4   42,7 41,6  
 
Sept
109,4 94,4   62,1 54,3   47,3 40,1  
 
Okt
102,8 104,4   56,8 59,9   46,0 44,5  
 
Nov
104,3 99,7   60,0 56,3   44,3 43,4  
 
Dec
97,4 82,0   53,3 46,5   44,1 35,5  
 
Årstotal
1 212,3 1 169,9 462,4 679,3 665,7 265,1 533,0 504,2 197,3
Import
Jan
88,6 88,0
86,8
59,3 59,8
58,7
29,3 28,2
28,1
 
Febr
88,7 94,1
80,8
60,9 63,5
54,9
27,8 30,6
25,9
 
Mars
105,2 101,6 85,6 73,3 69,4
58,2
31,9 32,2
27,4
 
April
95,3 92,0
84,7
66,0 61,4
60,5
29,3 30,6
24,2
 
Maj
103,6 96,9 88,9 72,9 66,5 61,0 30,7 30,4 27,9
 
Juni
94,1 93,9   64,3 65,8   29,8 28,1  
 
Juli
84,8 83,4   56,2 54,5   28,6 28,9  
 
Aug
92,9 90,3   63,1 58,9   29,8 31,4  
 
Sept
100,3 88,0   69,9 59,5   30,4 28,5  
 
Okt
97,7 96,7   67,2 65,8   30,5 30,9  
 
Nov
101,0 95,6   71,1 65,6   29,9 30,0  
 
Dec
95,7 81,5   65,2 56,6   30,5 24,9  
 
Årstotal
1 147,9 1 102,0 426,8 789,4 747,3 293,3 358,5 354,7 133,5
Handelsnetto
Jan
3,5 10,0
5,6
‑7,4 ‑3,4
‑6,2
10,9 13,4
11,8
 
Febr
9,7 4,2
7,7
‑5,7 ‑8,6
‑2,2
15,4 12,8
9,9
 
Mars
7,7 4,8
7,2
‑9,9 ‑7,4
‑4,5
17,6 12,2
11,7
 
April
2,3 3,4
9,4
‑10,8 ‑6,1
‑7,9
13,1 9,5 17,3
 
Maj
4,0 10,1 5,7 ‑13,3 ‑6,2 ‑7,4 17,3 16,3 13,1
 
Juni
6,8 9,2   ‑6,0 ‑7,8   12,8 17,0  
 
Juli
6,9 2,8   ‑7,2 ‑6,1   14,1 8,9  
 
Aug
4,3 4,7   ‑8,6 ‑5,5   12,9 10,2  
 
Sept
9,1 6,4   ‑7,8 ‑5,2   16,9 11,6  
 
Okt
5,1 7,7   ‑10,4 ‑5,9   15,5 13,6  
 
Nov
3,3 4,1   ‑11,1 ‑9,3   14,4 13,4  
 
Dec
1,7 0,5   ‑11,9 ‑10,1   13,6 10,6  
 
Årstotal
64,4 67,9 35,6 ‑110,1 ‑81,6 ‑28,2 174,5 149,5 63,8
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
Diagram

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2013-07-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Kevin He
08-506 946 49
fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.