På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-04-27 09:30 Nr 2012:719


Varuexport, varuimport och handelsnetto, mars 2012, i löpande priser:

Handelsnettot 4,8 miljarder i mars

Varuexporten uppgick under mars till 105,1 miljarder kronor och varuimporten till 100,3 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 4,8 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 4,8 miljarder kronor under mars 2012 enligt preliminära beräkningar. För mars 2011 var överskottet 8,1 miljarder kronor.

Varuexportens värde under mars uppgick till 105,1 miljarder kronor och varuimportens till 100,3 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed minskat i värde med 7 respektive 4 procent jämfört med mars 2011.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 11,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 6,7 miljarder.

Antalet vardagar i mars var en mindre jämfört med mars 2011.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 4,4 miljarder kronor för mars 2012 och 4,8 miljarder för februari 2012. För januari var motsvarande värde 5,4 miljarder kronor.

Handelsnettot för första kvartalet 2012 gav ett överskott på 22,2 miljarder kronor

Under det första kvartalet 2012 var värdet av varuexporten procentuellt oförändrat jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Detsamma gäller för varuimportens värde. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 302,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 280,3 miljarder. Handelsnettot för januari – mars 2012 gav därmed ett överskott på 22,2 miljarder kronor. För motsvarande månader ett år tidigare noterades ett överskott på 22,1 miljarder kronor.

Export, import och handelsnetto 2010-2012 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Export
Jan
78,5 92,2
98,4
47,1 52,0
56,9
31,4 40,2
41,5
 
Febr
82,2 98,5
99,0
47,9 55,3
55,5
34,3 43,2 43,5
 
Mars
99,5 113,0 105,1 58,1 63,5 61,4 41,4 49,5 43,7
 
April
92,2 97,7   50,8 55,4   41,4 42,3  
 
Maj
92,1 107,8   52,9 59,7   39,2 48,1  
 
Juni
106,8 101,0   59,9 58,3   46,9 42,7  
 
Juli
89,7 91,9   48,9 49,2   40,8 42,7  
 
Aug
85,4 97,5   49,9 54,8   35,5 42,7  
 
Sept
103,2 109,6   59,4 62,2   43,8 47,4  
 
Okt
100,3 103,2   58,5 57,1   41,8 46,1  
 
Nov
106,6
104,2
  60,6
59,9
  46,0 44,3  
 
Dec
101,7
97,3
  56,0
53,1
  45,7 44,2  
 
Årstotal
1 138,2 1 213,9 302,5 650,0 680,5 173,8 488,2 533,4 128,7
Import    
Jan
72,1 88,4
87,2
48,6 59,3
59,6
23,5 29,1 27,6
 
Febr
81,3 88,3
92,8
56,7 60,6
62,7
24,6 27,7 30,1
 
Mars
93,1 104,9 100,3 65,1 73,0 68,1 28,0 31,9 32,2
 
April
86,7 95,4   58,3 66,2   28,4 29,2  
 
Maj
90,0 103,1   60,5 72,7   29,5 30,4  
 
Juni
96,6 93,8   65,1 64,0   31,5 29,8  
 
Juli
79,7 84,5   51,6 56,2   28,1 28,3  
 
Aug
88,8 92,3   54,9 62,7   33,9 29,6  
 
Sept
95,5 99,4   65,7 68,7   29,8 30,7  
 
Okt
95,1 96,9   65,4 66,7   29,7 30,2  
 
Nov
97,1
99,8
  67,8
70,3
  29,3
29,5
 
 
Dec
93,2
94,8
  64,3 64,6   28,9
30,2
 
 
Årstotal
1 069,2 1 141,6 280,3 724,0 785,0 190,4 345,2 356,6 89,9
Handels-
Jan
6,4 3,8
11,2
‑1,5 ‑7,3
‑2,7
7,9 11,1
13,9
netto 
Febr
0,9 10,2
6,2
‑8,8 ‑5,3
‑7,2
9,7 15,5 13,4
 
Mars
6,4 8,1 4,8 ‑7,0 ‑9,5 ‑6,7 13,4 17,6 11,5
 
April
5,5 2,3   ‑7,5 ‑10,8   13,0 13,1  
 
Maj
2,1 4,7   ‑7,6 ‑13,0   9,7 17,7  
 
Juni
10,2 7,2   ‑5,2 ‑5,7   15,4 12,9  
 
Juli
10,0 7,4   ‑2,7 ‑7,0   12,7 14,4  
 
Aug
‑3,4 5,2   ‑5,0 ‑7,9   1,6 13,1  
 
Sept
7,7 10,2   ‑6,3 ‑6,5   14,0 16,7  
 
Okt
5,2
6,3
  ‑6,9 ‑9,6   12,1 15,9  
 
Nov
9,5
4,4
  ‑7,2
‑10,4
  16,7
14,8
 
 
Dec
8,5 2,5   ‑8,3
‑11,5
  16,8
14,0
 
 
Årstotal
69,0 72,3 22,2 ‑74,0 ‑104,5 ‑16,6 143,0 176,8 38,8
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Diagram

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-05-28 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Martin Rickardsson
08-506 946 12
fornamn.efternamn@scb.se

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.