På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-12-29 09:30 Nr 2011:381


Varuexport, varuimport och handelsnetto, november 2011, i löpande priser:

Exporten minskade 4 procent i november

Varuexporten uppgick under november till 102,5 miljarder kronor och varuimporten till 99,0 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 3,5 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 3,5 miljarder kronor under november 2011, enligt preliminära beräkningar. För november 2010 var överskottet 9,5 miljarder kronor.

Varuexportens värde under november uppgick till 102,5 miljarder kronor och varuimportens till 99,0 miljarder. Varuexporten har därmed minskat i värde med 4 procent medan varuimporten ökat med 2 procent jämfört med november 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 14,5 miljarder kronor medan EU-handeln gav ett underskott på 11,0 miljarder.

Antalet vardagar i november var lika många som i november 2010.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 6,7 miljarder kronor för november 2011 och 7,4 miljarder för oktober 2011. För september 2011 var motsvarande värde 8,2 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - november 2011 gav ett överskott på 75,6 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 8 procent. Varuimporten har ökat med 7 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 1117,6 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 1042,0 miljarder. Handelsnettot för januari – november 2011 gav därmed ett överskott på 75,6 miljarder kronor. För motsvarande månader 2010 noterades ett överskott på 62,2 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2009-2011 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011
Export
Jan
77,6 78,5 92,4 46,7 47,1 52,2 30,9 31,4 40,2
 
Febr
80,9 82,3 98,7 46,6 48,0 55,5 34,3 34,3 43,2
 
Mars
90,9 99,6 113,7 52,7 58,2 64,2 38,2 41,4 49,5
 
April
81,8 92,2 98,0 46,4 50,8 55,7 35,4 41,4 42,3
 
Maj
78,2 92,2 108,2 45,5 53,0 60,1 32,7 39,2 48,1
 
Juni
91,1 106,8 101,0 52,2 59,9 58,3 38,9 46,9 42,7
 
Juli
75,3 89,7
92,3
43,0 48,9 49,6 32,3 40,8
42,7
 
Aug
74,0 85,4
97,8
44,0 49,9
55,1
30,0 35,5 42,7
 
Sept
88,6 103,5
109,9
52,6 59,7
62,5
36,0 43,8 47,4
 
Okt
87,3 100,4
103,1
51,8 58,6
57,0
35,5 41,8 46,1
 
Nov
85,7 106,5 102,5 50,4 60,5 58,4 35,3 46,0 44,1
 
Dec
83,8 101,8   48,6 56,1   35,2 45,7  
 
Årstotal
995,2 1 138,9 1 117,6 580,5 650,7 628,6 414,7 488,2 489,0
Import
Jan
71,0 72,0 88,0 47,1 48,5 59,5 23,9 23,5 28,5
 
Febr
72,3 81,3 88,0 49,8 56,6 60,4 22,5 24,7 27,6
 
Mars
83,1 93,0 104,4 57,1 65,0 72,7 26,0 28,0 31,7
 
April
73,8 86,8 95,1 50,9 58,3 66,0 22,9 28,5 29,1
 
Maj
70,2 89,8 102,5 47,8 60,3 72,4 22,4 29,5 30,1
 
Juni
74,4 96,5 93,6 52,3 65,0 63,8 22,1 31,5 29,8
 
Juli
67,3 79,5
84,1
45,4 51,4
55,9
21,9 28,1 28,2
 
Aug
69,7 88,8 92,2 47,8 54,9
62,6
21,9 33,9
29,6
 
Sept
83,8 95,3
99,2
57,5 65,5
69,2
26,3 29,8
30,0
 
Okt
82,5 94,9
95,9
57,8 65,3
65,8
24,7 29,6
30,1
 
Nov
83,8 97,0 99,0 57,8 67,7 69,4 26,0 29,3 29,6
 
Dec
79,4 92,9   56,0 64,1   23,4 28,8  
 
Årstotal
911,3 1 067,8 1 042,0 627,3 722,6 717,7 284,0 345,2 324,3
Handelsnetto
Jan
6,6 6,5 4,4 ‑0,4 ‑1,4 ‑7,3 7,0 7,9 11,7
 
Febr
8,6 1,0 10,7 ‑3,2 ‑8,6 ‑4,9 11,8 9,6 15,6
 
Mars
7,8 6,6 9,3 ‑4,4 ‑6,8 ‑8,5 12,2 13,4 17,8
 
April
8,0 5,4 2,9 ‑4,5 ‑7,5 ‑10,3 12,5 12,9 13,2
 
Maj
8,0 2,4 5,7 ‑2,3 ‑7,3 ‑12,3 10,3 9,7 18,0
 
Juni
16,7 10,3 7,4 ‑0,1 ‑5,1 ‑5,5 16,8 15,4 12,9
 
Juli
8,0 10,2
8,2
‑2,4 ‑2,5
‑6,3
10,4 12,7
14,5
 
Aug
4,3 ‑3,4
5,6
‑3,8 ‑5,0 ‑7,5 8,1 1,6
13,1
 
Sept
4,8 8,2
10,7
‑4,9 ‑5,8
‑6,7
9,7 14,0
17,4
 
Okt
4,8 5,5
7,2
‑6,0 ‑6,7
‑8,8
10,8 12,2
16,0
 
Nov
1,9 9,5 3,5 ‑7,4 ‑7,2 ‑11,0 9,3 16,7 14,5
 
Dec
4,4 8,9   ‑7,4 ‑8,0   11,8 16,9  
 
Årstotal
83,9 71,1 75,6 ‑46,8 ‑71,9 ‑89,1 130,7 143,0 164,7
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-01-26 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Rickardsson
08-506 946 12
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.