På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-10-26 09:30 Nr 2011:274


Varuexport, varuimport och handelsnetto, september 2011, i löpande priser:

Stort exportöverskott i september

Varuexporten uppgick under september till 110,1 miljarder kronor och varuimporten till 98,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 11,9 miljarder kronor.

Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 11,9 miljarder kronor under september 2011, enligt preliminära beräkningar. För september 2010 var överskottet 8,2 miljarder kronor.

Varuexportens värde under september uppgick till 110,1 miljarder kronor och varuimportens till 98,2 miljarder. Varuexporten och varuimporten har därmed ökat i värde med 6 respektive 3 procent jämfört med september 2010.

Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 17,2 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett underskott på 5,3 miljarder.

Antalet vardagar i september var lika många som i september 2010.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 11,0 miljarder kronor för september 2011 och 10,6 miljarder för augusti 2011. För juli 2011 var motsvarande värde 10,1 miljarder kronor.

Handelsnettot för januari - september 2011 gav ett överskott på 67,5 miljarder kronor

Hittills under året har värdet av varuexporten ökat med 10 procent. Varuimporten har ökat med 8 procent jämfört med motsvarande period förra året. Värdet av varuexporten under denna period uppgick till 911,6 miljarder kronor och värdet av varuimporten till 844,1 miljarder. Handelsnettot för januari – september 2011 gav därmed ett överskott på 67,5 miljarder kronor. För motsvarande månader 2010 noterades ett överskott på 47,2 miljarder.

Export, import och handelsnetto 2009-2011 (miljarder kronor). Reviderat värde = fet siffra
   

Totalt

EU-länder

Övriga länder

 

Månad

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Export
Jan
77,6
78,5
92,4
46,7
47,1
52,2
30,9 31,4 40,2
 
Febr
80,9
82,3
98,7
46,6
48,0
55,5
34,3 34,3 43,2
 
Mars
90,9
99,6
113,7
52,7
58,2
64,2
38,2 41,4 49,5
 
April
81,8
92,2
98,0 46,4
50,8
55,7 35,4 41,4 42,3
 
Maj
78,2
92,2
108,2
45,5
53,0
60,1 32,7
39,2
48,1
 
Juni
91,1
106,8
100,6
52,2
59,9
58,2 38,9
46,9
42,4
 
Juli
75,3
89,7
92,3
43,0
48,9
49,5
32,3
40,8
42,8
 
Aug
74,0
85,4
97,6
44,0
49,9
54,9
30,0 35,5
42,7
 
Sept
88,6
103,5
110,1
52,6
59,7
63,2 36,0
43,8
46,9
 
Okt
87,3
100,4
 
51,8
58,6
  35,5 41,8  
 
Nov
85,7
106,5
 
50,4
60,5   35,3
46,0
 
 
Dec
83,8
101,8  
48,6
56,1
  35,2
45,7
 
 
Årstotal
995,2 1 138,9 911,6 580,5 650,7 513,5 414,7 488,2 398,1
Import
Jan
71,0
72,0
88,0
47,1
48,5
59,5
23,9
23,5
28,5
 
Febr
72,3
81,3
88,0
49,8
56,6
60,4
22,5
24,7
27,6
 
Mars
83,1
93,0
104,4
57,1
65,0
72,7
26,0
28,0
31,7
 
April
73,8
86,8
95,1
50,9
58,3
66,0 22,9
28,5
29,1
 
Maj
70,2
89,8
102,5
47,8
60,3
72,4
22,4
29,5
30,1
 
Juni
74,4
96,5
93,1
52,3
65,0
63,4
22,1 31,5 29,7
 
Juli
67,3
79,5
83,6
45,4
51,4
55,4 21,9 28,1
28,2
 
Aug
69,7
88,8
91,2
47,8
54,9
61,7
21,9
33,9
29,5
 
Sept
83,8
95,3
98,2
57,5
65,5
68,5 26,3
29,8
29,7
 
Okt
82,5
94,9
 
57,8
65,3
  24,7
29,6
 
 
Nov
83,8
97,0
 
57,8
67,7   26,0
29,3
 
 
Dec
79,4
92,9
 
56,0
64,1
  23,4
28,8
 
 
Årstotal
911,3 1 067,8 844,1 627,3 722,6 580,0 284,0 345,2 264,1
Handelsnetto
Jan
6,6
6,5
4,4
‑0,4 ‑1,4
‑7,3
7,0
7,9
11,7
 
Febr
8,6
1,0
10,7
‑3,2
‑8,6
‑4,9
11,8
9,6
15,6
 
Mars
7,8
6,6
9,3
‑4,4
‑6,8
‑8,5
12,2
13,4
17,8
 
April
8,0
5,4
2,9
‑4,5
‑7,5 ‑10,3 12,5
12,9
13,2
 
Maj
8,0
2,4
5,7
‑2,3
‑7,3
‑12,3
10,3
9,7
18,0
 
Juni
16,7
10,3
7,5
‑0,1
‑5,1
‑5,2
16,8
15,4
12,7
 
Juli
8,0
10,2
8,7
‑2,4
‑2,5
‑5,9
10,4
12,7
14,6
 
Aug
4,3
‑3,4
6,4
‑3,8
‑5,0
‑6,8
8,1
1,6
13,2
 
Sept
4,8
8,2
11,9
‑4,9
‑5,8
‑5,3 9,7
14,0
17,2
 
Okt
4,8
5,5
 
‑6,0
‑6,7
  10,8
12,2
 
 
Nov
1,9
9,5  
‑7,4
‑7,2   9,3 16,7  
 
Dec
4,4
8,9
 
‑7,4
‑8,0
  11,8 16,9  
 
Årstotal
83,9 71,1 67,5 ‑46,8 ‑71,9 ‑66,5 130,7 143,0 134,0
Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Diagram - Utrikeshandel med varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend

Definitioner och förklaringar

Senaste månadens import- respektive exportvärden för EU-handeln är skattningar baserade på lämnade uppgifter från en större delmängd av de företag som har handel med EU. Merparten (95 procent) av avvikelserna mellan denna skattning och senare utfall ligger inom intervallet -2 miljarder/+1 miljard kronor för både import och export.

Import- och exportvärden för varuhandeln med länder utanför EU bygger i huvudsak på uppgifter från Tullverket.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2011-11-28 kl. 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Utrikeshandel och Industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Runo Samuelsson
08-506 946 61
fornamn.efternamn@scb.se

Martin Rickardsson
08-506 946 12
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.