På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-31 09:30 Nr 2012:763


Varuexportens och varuimportens volymutveckling,
1:a kvartalet 2012:

Svag uppgång för export och svag nedgång för import

Varuexporten från Sverige ökade under det första kvartalet med 0,3 procent i volym (värde i fasta priser), jämfört med första kvartalet 2011. Samtidigt sjönk varuimporten med 0,6 procent i volym. Värdet i löpande priser sjönk samtidigt med 0,3 procent för både exporten och importen. Antalet vardagar under första kvartalet var en mer än under motsvarande kvartal 2011.

Trots en svag utveckling under första kvartalet ligger export- och importvolymerna strax under (0,4 respektive 0,6 procent) de historiska toppnivåerna för ett första kvartal, som för exporten uppnåddes 2008 och för importen 2011. 

Under år 2011 ökade exporten i volym med 8,6 procent och importen med 7,3 procent, jämfört med år 2010.

Exporten: Nedåt för verkstadsvarorna

Varuexporten från Sverige ökade alltså med 0,3 procent i volym under första kvartalet 2012, jämfört med motsvarande kvartal ifjol.   

Verkstadsvaror som svarar för nära hälften av totala exporten, sjönk i volym med 4 procent. Inom sektorn minskade elektronikvaror/telekom med 1 procent medan vägfordon (inklusive delar, tillbehör) minskade mer påtagligt, - 9 procent. Både personbils- och lastfordonsexporten visade nedgång.

Skogsvaror ökade 2 procent i volym efter uppgångar för trävaror och massa medan papper minskade något. Mineralvaror ökade 11 procent i volym efter en svag uppgång för järn och stål och en starkare uppgång för övriga metaller.

Kemivaror minskade med 10 procent – inom sektorn sjönk läkemedel kraftigt medan plaster ökade. Energivaror ökade med 14 procent i volym – inom sektorn ökade oljeprodukterna med 6 procent. För sektorn Övriga varor ökade volymen 6 procent. Inom sektorn ökade livsmedel och tekovaror medan möbler minskade något i volym.

Export. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden
 
Förändring % från motsvarande period året innan
 
Volym
Volym
Volym
Volym
Värde
 

År 11

3 kv 11

4 kv 11

1 kv 12

1 kv 12

Totalt
8,6
9,9
-1,0
0,3
-0,3
Skogsvaror
-1,0
-3,2
-5,4
2,2
-1,4
Trävaror
0,4 -4,7 0,2 11,6 5,7
Pappersmassa
-1,7 -4,9 -7,4 6,0 -12,9
Papper
-1,5 -2,5 -7,4 -1,7 -1,1
Mineralvaror
10,3
5,4
5,4
11,2
6,6
Järnmalm
.. .. .. .. 47,4
Järn och stål
12,8 6,5 7,3 0,8 -5,0
Övriga metaller
1,6 -3,2 -12,6 9,4 1,7
Kemivaror
2,9
1,9
-0,3
-9,8
-9,2
Grundämnen, föreningar
-2,0 -2,0 2,7 -4,5 -4,7
Läkemedel
5,4 5,1 3,3 -24,2 -26,2
Plaster
4,5 1,3 -3,6 1,7 4,0
Energivaror
-1,6
-0,2
10,6
14,5
27,4
Oljeprodukter
-7,8 -9,5 -1,7 5,8 26,6
Verkstadsvaror
15,7
20,2
-2,0
-4,2
-5,1
Metallarbeten
4,8 3,9 -2,0 -3,1 3,7
Maskiner
16,2 13,1 8,8 4,9 8,2
Elektronikvaror, telekom
13,8 26,7 -14,5 -1,4 -11,9
Vägfordon
25,6 21,4 8,6 -8,9 -5,7
Personbilar
16,7 16,5 4,0 -9,3 -6,5
Lastbilar [1]
60,5 49,6 29,6 -8,5 -4,6
Delar, tillbehör
16,6 12,1 -0,8 -9,1 -5,8
Övriga transportmedel
17,1 161,7 -55,2 -81,4 -80,6
Instrument, optiska varor
-1,5 5,1 -5,8 3,0 -0,3
Övriga varor
2,0
3,7
-2,4
6,2
3,7
Livsmedel
3,0 5,8 0,9 16,0 7,2
Tekovaror, skor
7,8 10,7 3,9 6,7 7,0
Möbler
3,0 3,2 7,0 -1,3 0,8

[1] Inklusive dragfordon

Importen: Vägfordon minskade 7 procent

Under det första kvartalet 2012 minskade importen med 0,6 procent jämfört med motsvarande kvartal 2011.

Verkstadsvaror, den dominerande sektorn i importen, minskade med 2 procent i volym. Inom sektorn sjönk vägfordon mest, 7 procent. Elektronikvaror/telekom minskade 3 procent.

Importen inom den betydande sektorn Övriga varor visade en varierad utveckling. Livsmedel fortsatte att öka, 6 procent, medan importen av tekovaror och skor minskade med 5 procent. Importen av möbler sjönk med 10 procent.

Sektorn Energivaror sjönk med 8 procent, främst beroende på en fortsatt minskad import av oljeprodukter. Sektorn Kemivaror ökade 5 procent, inom sektorn ökade grundämnen 11 procent och läkemedel 8 procent. Mineralvaror ökade i volym, 7 procent medan Skogsvaror uppvisade en liten minskning.

Import. Volym- och värdeutveckling för viktiga varuområden
 
Förändring % från motsvarande period året innan
 
Volym
Volym
Volym
Volym
Värde
 

År 11

3 kv 11

4 kv 11

1 kv 12

1 kv 12

Totalt
7,3
4,7
1,8
-0,6
-0,3
Skogsvaror
1,5
-2,4
0,8
-0,5
-1,1
Mineralvaror
7,4
9,8
7,0
6,9
-2,1
Järn och stål
13,6 22,5 12,8 10,9 1,6
Övriga metaller
0,1 -0,6 -5,4 -3,9 -14,5
Malmer, skrot
2,4 2,7 8,2 8,2 -5,3
Kemivaror
1,8
1,0
-0,8
4,5
5,3
Grundämnen, föreningar
-0,6 -11,1 5,8 10,6 9,6
Läkemedel
0,7 12,1 -1,1 8,3 7,5
Plaster
1,3 0,2 -5,6 -1,3 -2,9
Gummi, gummivaror
13,6 12,4 5,5 3,3 7,1
Energivaror
-3,9
-9,7
-4,7
-8,5
4,5
Råolja
-0,5 -14,9 10,2 -0,9 15,8
Oljeprodukter
-12,6 -10,1 -19,4 -11,7 4,7
Verkstadsvaror
13,8
9,8
4,0
-2,0
-3,5
Metallarbeten
10,5 5,0 2,7 2,5 3,6
Maskiner
17,1 15,4 6,3 1,5 1,9
Elektronikvaror, telekom
14,2 10,8 5,3 -2,5 -7,0
Vägfordon
11,2 2,8 1,2 -7,1 -7,2
Personbilar
10,0 -1,4 5,7 -6,3 -5,7
Delar, tillbehör
9,3 6,9 -7,6 -5,2 -6,3
Övriga transportmedel
26,7 35,2 -14,6 2,6 7,5
Instrument, optiska varor
6,6 7,8 4,0 0,9 2,4
Övriga varor
5,2
4,8
2,7
0,4
0,0
Livsmedel
5,6 5,2 8,0 5,9 2,3
Tekovaror, skor
7,0 8,5 -4,9 -4,6 -0,8
Möbler
5,4 1,0 -4,5 -9,6 -4,7

Volymutvecklingen internationellt

Enligt senast tillgängliga uppgifter i OECD:s databaser (per 28 maj) kan noteras att varuexporten från USA och Danmark ökade med 6 respektive 3 procent under fjärde kvartalet 2011, jämfört med motsvarande kvartal 2010. Samtidigt minskade exporten från Finland och Norge med 12 respektive 4 procent.

Importen till USA och Norge ökade med vardera 4 procent. Till Danmark ökade importen med 5 procent och till Finland var importvolymen oförändrad. För Tyskland var både export- och importvolymerna oförändrade. Sveriges varuexport minskade samtidigt med 1 procent medan varuimporten ökade med 2 procent. Observera att beräkningsmetoderna kan skilja från land till land vilket kan påverka jämförbarheten mellan de angivna talen.

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Beräkningarna bygger på utrikeshandelsstatistikens värden i löpande priser samt uppgifter om prisutvecklingen i huvudsak hämtade från SCB:s beräkningar av export- och importprisindex. Beräkningarna baseras på totala export-/importvärden för respektive varugrupp, dvs. de insamlade värdena har räknats upp för undertäckning och svarsbortfall som förekommer i statistiken om handeln med EU-länder. Beräkningarna görs i form av kedjeindexar för resp. varuområde  med kedjningsbasår 2000 (=100). Volymindex beräknas enligt Laspeyres’ och prisindex enligt Paasche’s formel. Revideringar av uppgifter för aktuellt och närmast föregående år förekommer regelmässigt beroende på löpande rättningar  i bakomliggande utrikeshandelsstatistik med värden i löpande priser. Revideringar av uppgifter om prisutveckling kan förekomma i enstaka fall.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2012-08-31 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 945 71


Förfrågningar

Lars Malmborg
08-506 946 29
lars.malmborg@scb.se

Martin Rickardsson
08-5069 4612
martin.rickardsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.