På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Hushållens utgifter
Hushållens utgifter (HUT) EkonomiHushållKonsumtionUtgifterVälfärd

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Inkomster och inkomstfördelning
Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT) EkonomiFASITHushållInkomstSimulering

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företag

FRIDA är en databas på mikronivå med koppling mellan företag och företagaren som kan användas för att göra beräkningar av skatteeffekter och ger information om hur företagen skulle kunna anpassa sina beteenden vid olika förändringar i skattelagstiftningen.

Hushållens boende BoendeHushållVälfärd

Statistiken om hushållens boende är en årlig undersökning som omfattar Sveriges folkbokförda befolkning. Statistiken ger information om till exempel boendeform och utrymmesstandard för hushåll och individer.

Hushållens ekonomi (HEK) EkonomiHushållInkomstUtgifterVälfärd

Undersökningen har avslutats. Inkomststatistik för hushåll är numera en del av undersökningen Inkomster och skatter. Statistik om utgifter för boende ingår i undersökningen Boendeutgifter. Statistik om boende för hushåll redovisas i undersökningen Hushållens boende.

Hushållens tillgångar och skulder EkonomiFörmögenhetTillgångar och skulderVälfärd

Statistik över hushållens tillgångar och skulder finns för åren 1999-2007. Statistiken visar fördelning och sammansättning av befolkningens tillgångar och skulder.

Inkomster och skatter EkonomiInkomstLönPensionSkattVälfärd

Statistiken visar inkomstfördelning och storleken på inkomster, skatter, kapitalvinster och skattereduktioner, som RUT och ROT, efter kön, ålder, födelseland, län och kommun, för både individer och hushåll. Statistiken är totalräknad och lämpar sig väl för regionala redovisningar.

Longitudinell individdatabas (LINDA) EkonomiInkomstSkattVälfärd

LINDA är en urvalsbaserad longitudinell individdatabas som i första hand riktar sig till forskare. Det huvudsakliga syftet med databasen är att ge forskare möjligheten att studera inkomstutveckling för olika grupper under en lång tid. Data finns för åren 1968–2014. LINDA uppdateras en gång om året.

Ämnesövergripande statistik
Hushållens ekonomi allmän statistik BarnBidragEkonomiHushållTaxorÄldreomsorg

Statistiken visar antal helårspersoner i åldrarna 20–64 år som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd. Här finns även information om förskole- och fritidshemstaxor samt äldreomsorgstaxor per kommun.