På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-08-13 09:30 Nr 2014:194


Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2013:

Antalet bidragsförsörjda ökar

Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag steg med 2,5 procent år 2013 jämfört med året innan. Antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska, medan antalet med övriga ersättningsformer ökade.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20–64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet och ekonomiskt bistånd.

Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårsekvivalenter. Detta för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar. Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag*, 1990-2013

Helårsekvivalenter

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2013

*)  Sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd.

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg kraftigt under början av 1990-talet. Antalet steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Därefter har antalet stadigt minskat med undantag för åren 2001–2004 och år 2009. År 2013 steg dock antalet med 2,5 procent, men är fortfarande på en relativt sett låg nivå. Sedan antalet helårsekvivalenter började redovisas 1990 har antalet endast varit lägre 1990–1991 samt 2011–2012.

Sedan 2002 har både antalet med sjuk- och aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) och antalet med sjukpenning minskat stadigt. För sjukpenning bröts denna trend år 2011 och 2013 ökade antalet för tredje året i rad, då med 9,7 procent. Antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska även år 2013, då med 4,1 procent, för att hamna på den lägsta nivån sedan antalet helårsekvivalenter började redovisas 1990. De övriga ersättningsformerna ökade något år 2013.

Helårsekvivalenternas andel av befolkningen något högre 2013 än de senaste åren

Helårsekvivalenternas andel av befolkningen mellan 20 och 64 år var 14,8 procent år 1990. År 1994 var andelen som högst med 22,7 procent. År 2013 var andelen helårsekvivalenter av befolkningen 14,7 procent, vilket är något högre än de senaste åren.

Minskande andel i norr

Andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fördelar sig inte lika över hela riket. Av befolkningen, 20–64 år, är andelen som lägst i Stockholms län på 11,2 procent och som högst i Gävleborgs län på 18,8 procent. Andelen helårsekvivalenter har tidigare varit högre i norr och lägre i södra Sverige, men det mönstret håller på att brytas. Mellan 2012 och 2013 har andelen helårsekvivalenter minskat i de fyra nordligaste länen och ökat i samtliga övriga län.

Utveckling 2014

För ekonomiskt bistånd finns det månadsuppgifter om antalet helårsekvivalenter fram till och med maj 2014, och för de övriga ersättningsformerna till juni. Under första halvåret 2014 ökar antalet helårsekvivalenter något. Antalet med sjukpenning fortsätter att öka under 2014, medan antalet med de övriga ersättningsformerna ligger kvar på ungefär samma nivå som under 2013.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för offentlig ekonomi och mikrosimuleringar
701 89 Örebro


Förfrågningar

Annica Wallerå
019-17 62 38
annica.wallera@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.