På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2004-12-10 10:00 Nr 2004:332


Hushållens utgifter (HUT):

Utbildning påverkar dina köpvanor

Vid köp av livsmedel lägger lågutbildade mer pengar på kött, korv och korvpålägg medan högutbildade lägger mer pengar på grönsaker och utemåltider. Det visar SCB:s undersökning om Hushållens utgifter 2003.

Undersökningen visar också att hushåll där hushållsföreståndaren (se beskrivning nedan) är högutbildad lägger mer pengar på alkoholhaltiga drycker, personlig hygien, kläder och skor, bostad, lokalresor, fritid och kultur samt skattepliktiga förmåner.

Utbildning och utgifter i kronor per konsumtionsenhet
 

Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst

246 360

266 060

308 690

TOTALA UTGIFTER

142 712

142 851

175 238

Kött, korv och korvpålägg

710

640

480

Grönsaker

1 800

1 730

2 180

Utemåltider

3 390

5 050

7 220

Alkoholhaltiga drycker

2 240

2 300

3 110

Personlig hygien

1 430

1 680

2 150

Kläder

5 430

6 290

8 900

Bostad

37 120

36 200

41 400

Lokalresor

1 950

1 910

3 960

Fritid och kultur

24 770

26 670

32 730

därav lek, sport och hobby

1 890

3 530

4 270

         resor och hotell

4 740

4 890

7 950

         böcker tidningar och tv-licens

4 430

4 550

5 690

         mobiltelefon

850

1 350

1 210

Skattepliktiga förmåner

420

1 040

1 430

Utgifterna skiljer sig mellan hög- och låginkomsthushåll

Hushållen har delats in i fem lika stora grupper efter disponibel inkomst. Om man jämför gruppen med lägst inkomst med gruppen med högst inkomst finner man att höginkomsthushållen lägger mer pengar på livsmedel, fackavgifter, kläder, möbler, transport och fritid och kultur. Däremot lägger låginkomsthushållen mer pengar på tobak och telefon.

Hushållets disponibla inkomst och utgifter i kronor per konsumtionsenhet
 

Grupp 1

Grupp 5

Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst

101 820

508 830

TOTALA UTGIFTER

115 060

182 780

Livsmedel

14 130

20 320

därav Bröd och spannmål

2 650

3 530

         kött

2 720

4 250

         fisk

740

1 220

         mjölk, ost och ägg

2 320

3 390

         frukt och bär

1 000

1 430

         godis och choklad

930

1 290

         glass

220

430

Tobak

1 880

1 050

Fackavgift

1 060

3 430

Kläder

5 550

9 160

Möbler, textilier och hushållsutrustning

4 990

12 130

Transport

12 640

32 800

därav Inköp av bil

1 410

11 100

Fritid och kultur

19 670

35 400

därav fritidsbostad

100

2 990

         lek, sport och hobby

2 520

5 370

         resor och hotell

3 810

8 410

         underhållning

480

1 270

         fast telefon (samtal och abonnemang)

2 730

2 270

Definitioner och förklaringar

I undersökningen om Hushållens utgifter år 2003 har ca 2 270 hushåll fört kassabok över alla sina utgifter under en viss tid. Alla typer av hushåll, alla sorters utgifter, alla delar av landet och alla tider på året finns representerade.

Utbildningsnivån redovisas efter hushållsföreståndarens utbildning år 2003. Med lågutbildad menas grundskoleutbildning och med högutbildad menas eftergymnasial utbildning,

Hushållsföreståndare är den individ i hushållet som har högst förvärvsinkomst. Vid hushållsredovisning får hushållet hushållsföreståndarens karakteristiska (klassificeringsvariabel).

Disponibel inkomst har bildats genom en summering av lön, företagarinkomst, kapitalinkomst, tillfällig förvärvsverksamhet och positiva transfereringar. Från den summan har skatt och andra negativa transfereringar dragits bort.

Konsumtionsenhet är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets samman­sättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet, och det försöker man ta hänsyn till vid beräkning av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet, kan man göra mer rättvisa jämförelser av den totala utgiften mellan olika typer av hushåll.

Uppgifter om skattepliktiga förmåner, såsom förmån av fri bostad och fri bil, har hämtats från register. Det skattepliktiga förmånsbeloppet har justerats med  hänsyn till förmånstagarens marginalskatt, det vill säga beloppet har minskats med marginalskatten på förmånsbeloppet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2005-06-01 klockan 10.00.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för Ekonomisk välfärd
701 89
Örebro


Förfrågningar

Katarina Hansson
Åsa Andersson

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.