På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASIT)

FASIT är en mikrosimuleringsmodell som beräknar effekterna av förändringar i skatte-, avgifts- och transfereringssystemen för individer och hushåll. Det är möjligt att beräkna hur förändringar i dessa system påverkar olika grupper i samhället samt vilken effekt de får på de offentliga finanserna.

Visa mer

Närliggande statistik

EkonomiFASITHushållInkomstSimulering

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Artiklar

Nytt sätt att räkna inkomstfördelning ger nya perspektiv

Under 2009 använde en svensk över 74 år välfärdens tjänster till ett värde av i genom­snitt 114 400 kronor, medan mot­svar­ande belopp för 55‑64 åringar var 34 400. Vad händer om vi tar hänsyn till hus­håll­ens an­vänd­ning av väl­färds­tjänst­er när vi studerar in­komst­för­del­ningen i sam­hället? Genom att inte bara titta på den dispo­nibla in­komsten utan även räkna med värdet av de väl­färds­tjänster hus­hållen an­vänder, får vi fram en annan bild än den tradi­tion­ella. In­komst­för­del­ningen blir något jämn­are, mätt som Gini‑ko­eff­icien­ten. Mest ökar det vi kallar den just­erade dispo­nibla in­komsten hos barn­familjer och per­soner över 65 år, de stör­sta an­vänd­arna av off­ent­liga väl­färds­tjänster.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Det går att få fram mycket mer information med hjälp av FASIT än det som publiceras. Om du söker information som går att beräkna med hjälp av FASIT kan du låta SCB ta fram de önskade uppgifterna på uppdragsbasis.

Det går även att köpa hela modellen. Detta kan vara aktuellt om bearbetningarna är både många och omfattande.

För mer information, kontakta fasit@scb.se eller Henrik von Hofsten, 010-479 68 59.

Kontakta oss

Henrik von Hofsten, 010-479 68 59

fasit@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/he0106