På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-01-25 09:30 Nr 2008:019


Framskrivning av inkomstutvecklingen 2005-2008:

Hushållen får det bättre

Hushållens ekonomiska standard beräknas öka med 13 procent mellan åren 2005 och 2008. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan olika grupper. Inkomsten beräknas stiga mer för sammanboende än för ensamstående samt mer för yngre än äldre.

För första gången publicerar SCB uppgifter för inkomstutvecklingen fram till år 2008. Det grunddata som utgör underlag för beräkningarna avser år 2005, vilket är de senast tillgängliga uppgifterna. Resultaten är därefter beräknade och framskrivna med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT.

Inkomsterna beräknas öka med 13 procent till år 2008

Den ekonomiska standarden beräknas öka med 13 procent från år 2005 till år 2008. Ökningen beror både på den ekonomiska utvecklingen och regelförändringar i skatte- och bidragssystemen. Inkomstutvecklingen beräknas vara högre ju högre inkomstnivån är. Om individerna delas in i tio lika stora grupper efter stigande inkomst beräknas ökningen för individerna med de högsta inkomsterna bli 21 procent jämfört med 6 procent [Procenttalen korrigerade 080125 13:00] för individerna med de lägsta inkomsterna. Detta mönster är tydligast år 2007.

Högre inkomstutveckling för sammanboende än ensamstående
Den ekonomiska standarden för individer 20 år och äldre beräknas öka med 10 procent bland de ensamstående och 13 procent bland de sammanboende mellan åren 2005 och 2008. De sammanboendes inkomster beräknas stiga mer än de ensamståendes både bland dem med och utan barn. Ensamboende i åldern 75 år och äldre är den hushållsgrupp som beräknas ha den minsta inkomstökningen under perioden. Deras inkomst beräknas stiga med 2 procent.
För de ensamstående över 20 år uppskattas inkomsten öka mer för männen än för kvinnorna, 12 procent jämfört med 6 procent. Detta förhållande gäller både för dem med och utan barn och oavsett ålder, men skillnaden är störst bland de äldre.

Högre inkomstutveckling bland yngre än äldre
Inkomstutvecklingen mellan 2005 och 2008 beräknas vara ungefär densamma för barn och ungdommar (0-19 år) som för för individer i arbetsför ålder (20-64 år), cirka 14 procent. Äldre personer beräknas däremot halka efter i inkomstutvecklingen och då framför allt kvinnor över 74 år. Deras inkomst beräknas stiga med 2 procent.
Inkomstutvecklingen beräknas bli ungefär lika stor för kvinnor som för män, ca 13 procent. Bortsett från de allra äldsta kvinnorna beräknas inkomsten stiga något mer för kvinnor än för män i de flesta åldersintervall.

Minskande arbetsmarknadsstöd och sjukpenning
Hushållens samlade disponibla inkomst beräknas öka med 16 procent, eller 207 miljarder kronor, mellan åren 2005 och 2008. En stor del av ökningen beror på att löneinkomsten beräknas öka med 12 procent eller 127 miljarder kronor. Den post som beräknas förändras mest procentuellt sett är räntor och utdelningar som ökar med hela 109 procent. Prognosen för denna post är dock mycket osäker. Inkomsterna från vissa transfereringar beräknas även förändras kraftigt. Mellan 2005 och 2008 beräknas arbetsmarknadsstödet minska med 36 procent. Detta beror delvis på att arbetslösheten minskar, men även på att ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen sänktes 2007. Även sjukpenningen minskar kraftigt under perioden. Minskningen beräknas bli 25 procent, vilket beror på att sjukskrivningarna fortsätter att minska. Föräldrapenningen beräknas stiga med 16 procent under perioden, vilket förklaras dels av att taket för den sjukpenninggrundande inkomsten höjdes den första juli år 2006 och dels av att uttaget av föräldrapenningsdagar beräknas öka. Slutlig skatt och allmänna egenavgifter är i stort sett oförändrade under perioden. Detta trots att fastighetsskatten och förmögenhetsskatten har avskaffats och ett jobbskatteavdrag har införts. Samtidigt har den kommunala fastighetsavgiften införts och de statliga inkomst- och kapitalskatterna stigit.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomiska mikrosimuleringar
701 89 Örebro
019-17 63 05


Förfrågningar

Annica Wallerå
019-17 62 38
annica.wallera@scb.se

Leif Johansson
019-17 65 41
leif.johansson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.