På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Antal hushåll i Sverige med olika beräkningsmetoder

Ålder efter referens-
person/hushålls-
föreståndare

Hushåll

Familjeenheter

Bostads-
hushåll
Kost-
hushåll
Fel-
marg-
inal
(±)
Familjeenhet
enligt HEK
Fel-
marg-
inal
(±)
RTB-
familj
FoB 1990

2013

2013

2013
Enpersonshushåll
Kvinnor
18–24
82 106134 80016 300361 10019 700171 798
25–64
311 850529 40031 000668 50032 200662 836
65–74
176 545205 90019 700216 60019 900221 343
75–
259 085312 30024 200322 40024 400331 699
Samtliga
829 5861 182 30044 2001 568 70044 4001 387 676
Män
18–24
94 630124 80015 700406 30019 900164 764
25–64
426 635742 60036 300871 80037 000950 855
65–74
81 532159 30017 700166 10017 900171 490
75–
81 098108 60014 800112 30014 900131 841
Samtliga
683 8951 135 30043 8001 556 50043 9001 418 950
Båda könen
18–24
176 736259 50022 500767 50026 600336 562
25–64
738 4851 272 00045 5001 540 30045 8001 613 691
65–74
258 077365 20026 200382 80026 400392 833
75–
340 183420 90028 100434 70028 300463 540
Samtliga
1 513 4812 317 60056 3003 125 30051 4002 806 626
Sammanboende utan barn
endast tvåpersonshushåll
18–24
43 88521 7004 60022 7004 7002 125
25–64
503 690487 70020 700654 40022 000311 000
65–74
265 596303 30016 900321 20017 200314 723
75–
162 529189 90013 500193 80013 500203 288
Samtliga
975 7001 002 50027 3001 192 10027 400831 136
Ensamstående med barn
Yngsta barnet 0–17 år
183 868255 30010 400255 30010 400261 308
Yngsta barnet 18–24 år
.104 7009 700..106 467
Yngsta barnet 0–24 år
.360 00014 100..367 775
Därav kvinnor med barn
Yngsta barnet 0–17 år
150 207193 7009 200193 7009 200205 506
Yngsta barnet 18–24 år
.74 3008 100..74 402
Yngsta barnet 0–24 år
.268 00012 200..279 908
Därav män med barn
Yngsta barnet 0–17 år
33 66161 6006 80061 6006 80055 802
Yngsta barnet 18–24 år
.30 4005 400..32 065
Yngsta barnet 0–24 år
.92 0008 600..87 867
Sammanboende med barn
Yngsta barnet 0–17 år
838 307840 50024 900840 50024 900843 312
Yngsta barnet 18–24 år
.139 0009 000..156 103
Yngsta barnet 0–24 år
.979 50025 100..999 415
1 barn 0–17 år
336 378303 10015 800303 20015 800316 496
2 barn 0–17 år
350 928401 00018 900400 90018 900387 651
3± barn 0–17 år
151 001136 40011 600136 40011 600139 165
Ensamstående med övriga boende
135 35657 6007 400..58 754
Sammanboende med övriga boende
183 26148 3005 600..58 397
Hushåll yngre än 18 år och övriga
......7 333
Samtliga
3 829 9734 765 60035 0005 413 2002 8005 129 436

Bostadshushåll avser den person eller grupp av personer som var kyrkobokförda i samma kommun och som bodde i samma bostadslägenhet. I bostadshushållet inräknas även kyrkobokförda inneboende och hushållsmedlemmar som tillfälligt befann sig i annan kommun, t ex på grund av studier eller värnpliktstjänstgöring, men fortfarande var kyrkobokförda i hushållet.

Kosthushåll avser det hushåll som utgörs av alla personer som den 31 december ett visst år bodde i samma bostad och hade gemensam ”hushållning”. I kosthushållet ingår barn som är 18 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensamt hushåll. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befann sig på annan ort p.g.a. arbete, studier eller militärtjänstgöring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med i hushållet som intervjuas. För bortfallet skapas kosthushållet enligt RTB-familj. År 2013 var bortfallet cirka 50 %.

Familjeenhet är ett snävare begrepp än kosthushåll. Alla sammanboende eller ensamstående, som är 18 år eller äldre, utgör en egen familjeenhet. Det innebär att ungdomar som fyllt 18 år, men bor kvar hos föräldrarna, räknas som en egen familjeenhet.

RTB-familj baseras på folkbokföringen. En RTB-familj utgörs av maximalt två generationer där personerna har relationer med varandra och är folkbokförda på samma fastighet. Med relation menas giftermål, registrerat partnerskap, biologisk förälder, adoptivförälder och vårdnadshavare. Om fler än två generationer är folkbokförda på samma fastighet bildas den första familjen med utgångspunkt från den yngsta generationen. Det stor svaghet med detta begrepp är att en sambofamilj utan gemensamma barn inte kan kopplas samman utan redovisas som ensamstående.

Källa : SCB

SOS symbolSenast uppdaterad 2015-02-20