På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-02-20 09:30 Nr 2014:41


Inkomstfördelningen 2012:

Hushållen får det allt bättre

Hushållens ekonomiska standard har ökat med 42 procent under 2000-talet. De förvärvsarbetandes ökning är betydligt högre än den för icke-förvärvsarbetande. Andelen med låg ekonomisk standard som ökat många år i rad sjönk 2012.

Hushållens ekonomiska standard har ökat varje år under 2000-talet. Medianvärdet i befolkningen år 2012 låg 42 procent högre än 1999. Ökningen mellan 2006 och 2012 var 16 procent.

Alla grupper har inte haft lika stor ökning. För förvärvsarbetande ökade den ekonomiska standarden med 45 procent mellan 1999 och 2012. För icke förvärvsarbetande ökade den med 9 procent. Under perioden 2006–2012 var ökningen för förvärvsarbetande 17 procent men för icke förvärvsarbetande minskade den ekonomiska standarden med 5 procent. År 2012 hade de icke förvärvsarbetande en ekonomisk standard som låg på 56 procent av de förvärvsarbetandes. År 1999 var motsvarande andel 75 procent.

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökade från 8,4 procent 1999 till 14,4 procent 2011. År 2012 däremot sjönk andelen till 13,8 procent. Beräkningarna bygger på urvalsundersökningar och förändringen mellan 2011 och 2012 är inte statistiskt säkerställd. Att andelen är högre 2012 än den var 1999 är däremot statistiskt säkerställt.

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard

Andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard

Definitioner och förklaringar

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.

Ekonomisk standard är den disponibla inkomsten justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda.

Låg ekonomisk standard innebär att hushållets disponibla inkomst, justerad med hänsyn till hushållets försörjningsbörda, är lägre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. År 2012 låg medianvärdet på 213 700 kronor.

Som icke förvärvsarbetande räknas studerande samt personer som har en summerad inkomst av pension, sjukpenning och arbetsmarknadsstöd som är större än hälften av den sammanräknade förvärvsinkomsten.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Hans Heggemann
019-17 68 10
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg
019-17 60 64
johan.lindberg@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.