På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-12-15 09:30 Nr 2014:322


Hushållens ekonomi 2013 - boende och boendeutgifter:

Hushållen får mer kvar då boendet är betalt

De svenska hushållen lägger i genomsnitt en femtedel av sin disponibla inkomst på boendet. Störst är andelen för hushåll i hyresrätt.

År 2013 gick 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till boendet. För hushåll i bostadsrätt var andelen 20 procent och för hushåll i ägt småhus 16 procent.

Att andelen är större för hushåll i hyresrätt beror inte på att de har högre boendeutgift utan på att de i genomsnitt har lägre disponibel inkomst.

Andelen av inkomsten som läggs på boendet har minskat inom alla tre upplåtelseformerna mellan 2004 och 2013, men minskningen är mindre för hushåll i hyresrätt. För dessa hushåll minskade andelen av inkomsten som gick till boendet med en procentenhet, medan andelen för hushåll i bostadsrätt och ägt småhus minskade med fyra procentenheter.

Boendeutgiften i procent av den disponibla inkomsten 2004-2013. Medianvärde

För ett genomsnittligt hushåll var utgiften för bostaden 21 procent av den disponibla inkomsten. Ensamstående kvinnor över 64 år betalar störst andel av inkomsten för sitt boende, 35 procent. Minst andel, 15 procent, betalar sammanboende under 65 år, utan barn.

Definitioner och förklaringar

Med ägt småhus (äganderätt) avses friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en bostad i ett småhus eller flerbostadshus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem.

Hyresrätt: Med hyresrätt avses hyresrätt i första hand, både i småhus och i flerbostadshus.

Boendeutgift
Ägt småhus: Boendeutgift är summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift, fastighetsskatt, skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning samt utgift för underhåll och reparation.

Bostadsrätt: Boendeutgift är summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering, skatt på uppskovsbelopp från bostadsförsäljning samt egna utgifter för underhåll och reparation.

Hyresrätt: Boendeutgift är summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.
Disponibel inkomst är summan av skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.

Nästa publiceringstillfälle

Hushållens ekonomi/Inkomstfördelningen 2015-02-20.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Lovisa Sköld
019-17 64 74
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson
019-17 69 98
karin.rosen@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.