På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2011-12-08 09:30 Nr 2011:332


Hushållens ekonomi - boende och boendeutgifter 2010:

Över hälften äger sitt boende eller har bostadsrätt

54 procent av hushållen i Sverige bor antingen i bostadsrätt eller i ett småhus som de äger. För hushåll med barn är andelen större, men skillnaden är stor mellan olika typer av barnhushåll. Bland ensamstående med barn var andelen 37 procent och bland sammanboende med barn 75 procent. Uppgifterna avser år 2010.

Hushåll som hyr lägger störst andel av sin inkomst på boendet

Hushåll som hyr sin bostad lägger i genomsnitt en större andel av sin disponibla inkomst på boendet än vad de hushåll gör som äger sitt boende eller har bostadsrätt. Detta beror dock inte på att boendeutgiften är högre för hushåll i hyresrätt utan på att dessa hushåll har lägre disponibel inkomst.

Andelen av inkomsten som hushållen lägger på boendet var lägre 2010 än 2004 för hushåll med äganderätt eller bostadsrätt. Orsaken till detta är bland annat den lägre räntenivån de senare åren. Hushåll i hyresrätt lade ungefär lika stor andel av den disponibla inkomsten på boendet 2010 som de gjorde 2004.

Boendeutgiften i procent av disponibel inkomst per hushåll, efter upplåtelseform åren 2004-2010. Medianvärde
 
Äganderätt
Bostadsrätt
Hyresrätt
Samtliga upplåtelseformer
2004
19,5 24,3 29,1 24,5
2005
18,7 23,0 29,4 23,9
2006
18,8 23,0 28,6 23,5
2007
17,6 21,5 27,7 22,2
2008
16,7 21,5 27,6 21,8
2009
15,6 21,4 28,0 21,4
2010
16,9 20,6 28,8 22,4

Definitioner och förklaringar

Äganderätt: Med äganderätt avses ägda småhus. Det kan röra sig om friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus.
Bostadsrätt: En bostadsrätt är en lägenhet som ligger i ett hus som ägs av en förening (bostadsrättsförening) i vilken man själv är medlem. Bostadsrätt kännetecknas av att hushållet betalar en grundavgift/insats för lägenheten.
Hyresrätt: En hyresrätt är en lägenhet där hushållet inte behöver betala någon grundavgift utan enbart hyra. Även kooperativ hyresrätt med depositionsavgift räknas här som hyresrätt.

Boendeutgift
Äganderätt: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.
Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.
Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Disponibel inkomst är summan av inkomster minus skatt och negativa transfereringar plus skattepliktiga och skattefria transfereringar. I boendestatistiken justeras begreppet genom att skatteeffekten av bostadsinnehavet dras bort och skatteffekten istället korrigerar boendeutgiften.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Lovisa Sköld
019-17 64 74
fornamn.efternamn@scb.se

Hans Heggemann
019-17 68 10
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.