På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-09-25 09:30 Nr 2014:237


Preliminära inkomster och skatter 2013:

Minskade inkomstskillnader mellan kvinnor och män

Mellan 2003 och 2013 ökade medianinkomsten med 14 procent för Sveriges befolkning. Ökningen var större för kvinnor än för män.

Medianinkomsten för befolkningen 20 år och äldre steg med 14 procent under tioårsperioden 2003–2013, räknat i fasta priser. Detta visar preliminär inkomststatistik från SCB. Ökningen var knappt 16 procent för kvinnor och drygt 13 procent för män.

Kvinnors inkomst 2013 låg därmed på 75,4 procent av mäns inkomst. År 2003 låg andelen på 74,0 procent. Avståndet mellan kvinnors och mäns inkomster minskade således med 1,4 procentenheter under dessa tio år.

I åldrarna 20–64 år är inkomstskillnaden mellan könen mindre. I denna åldersgrupp har kvinnor 80,9 procent av mäns inkomst. År 2003 låg andelen på 78,3 procent.

I pensionärsgruppen är inkomstskillnaden mellan könen större än i åldersgruppen 20–64 år. Kvinnliga pensionärer hade 2013 en inkomst som låg på 72,4 procent av manliga pensionärers inkomst. Det innebär dock att skillnaden mellan könen har minskat mer i pensionärsgruppen än i den yngre befolkningen sedan 2003. Då hade kvinnliga pensionärer 67,4 procent av manliga pensionärers inkomst.

Definitioner och förklaringar

Samtliga uppgifter för inkomståret 2013 är preliminära. De slutliga uppgifterna kommer att publiceras i januari 2015.

Med inkomst avses sammanräknad förvärvsinkomst. Medianvärdet anger det mittersta värdet i en population.

Sammanräknad förvärvsinkomst är bruttoinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomst även skattepliktiga transfereringar, t.ex. pension, sjuk-/aktivitetsersättning, sjukpenning, föräldrapenning och A-kassa.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik
701 89 Örebro
019-17 70 83


Förfrågningar

Hans Heggemann
019-17 68 10
fornamn.efternamn@scb.se

Petter Lundberg
019-17 60 15
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.