På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Välfärd – SCB:s tidskrift om arbetsliv, demografi och välfärd

Nästa publicering: 2016-06-08

I Välfärd presenteras ny statistik om levnadsförhållanden och befolkningsutveckling, om arbetsliv, familjeliv, inkomster, utbildning, hälsa med mera.

Korrigering 2015-01-07

Diagrammet på sidan 15 i publikationen Välfärd 2014:4 har korrigerats.

Visa mer

Läs mer

Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Går fattigdom i arv?

Om man som barn bodde i ett hushåll med låg ekonomisk standard är det större risk att man gör det även som vuxen än om man växte upp i ett hushåll med högre ekonomisk standard.

Migration ger en yngre befolkning

De senaste åren har invandringen till Sverige varit hög och bidragit till att befolkningen ökat. SCB har beräknat hur befolkningen hade sett ut om vi inte haft någon in- eller utvandring sedan 1970. Då hade befolknings­tillväxten avstannat och vi hade haft en högre andel äldre.

Många utrikes födda i RUT-företag

Antalet ROT- och RUT-företag har ökat under senare år. Många av de nya RUT-företagarna är utrikes födda kvinnor och en stor del av deras anställda är också utrikes födda.

Stora insatser krävs för att klara 40-talisternas äldreomsorg

I framtiden väntas betydande brist på vård- och omsorgsutbildade. Även om intresset bland gymnasieungdomar skulle öka och betydligt fler skulle examineras från komvux är risken stor att antalet utbildade inte når upp till efterfrågan år 2035.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Ingen dokumentation finns tillgänglig för denna undersökning

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Kontakta oss

Anna Nyman, 08-506 945 94

anna.nyman@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/le0001