På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-12-20 00:00 Nr 2005:345


Alla använder Internet utom de äldre

Över 90 procent av alla i åldern 16-44 år använde Internet under första kvartalet 2005. Bland 55-74 åringarna använde endast drygt hälften Internet under samma tidsperiod.

Över 90 procent av alla i åldern 16-44 år använde Internet under första kvartalet 2005. Bland 45-54 åringarna var andelen 85 procent men bland 55-74-åringarna sjönk andelen till drygt hälften. Skillnaderna mellan kvinnor och män var små utom i den äldsta åldersgruppen där andelen kvinnor var tydligt lägre.

Andel personer som under första kvartalet 2005 använt en persondator minst en gång per vecka efter ålder och kön, procent

 

Vanligast att söka information
Det vanligaste ändamålet med Internet är att söka information om varor eller tjänster (70 procent). Att skicka och ta emot e-post är nästan lika vanligt (67 procent). Ungefär hälften använder Internetbank och nästan lika många hämtar information från myndigheters hemsidor. Tjänster med anknytning till resor och inkvartering utnyttjas av ungefär 40 procent.

Fler än en miljon använder fildelningsprogram
Hälften av alla män i åldern 16-24 år har någon gång använt ett fildelningsprogram, för samtliga undersökta åldrar har ungefär var femte person gjort det. Andelen kvinnor som använder fildelningsprogram är mindre än hälften så stor som bland män.Andel personer i åldern 16-74 år som när man utnyttjat Internet använt ett fildelningsprogram efter ålder och kön, procent

Drygt var tredje använder Internet för e-handel
Något fler än en tredjedel (36 procent) av alla i åldern 16-74 år har använt Internet för att köpa eller beställa varor eller tjänster (utom bank- eller andra finansiella tjänster) under första kvartalet 2005. Sverige hamnar tillsammans med Storbritannien här i topp inom EU. Det motsatta, att sälja varor eller tjänster via Internet har bara en av tio gjort.

Den vanligaste varan/tjänsten att köpa via Internet är resor och logi, därefter kommer kläder/sportartiklar och filmer eller musik följt av böcker och tidningar. Tips, lotto, trisslotter eller liknande via Internet är ovanligt, endast en procent av de tillfrågade uppger detta användningsområde. Samma låga andel anger att man handlat mat- eller specerivaror via Internet.

Norden i täten i Europa
De nordiska länderna har i de flesta avseenden kommit längst i Europa när det gäller tillgång till och användning av informationsteknik (IT). Island är i många fall det nordiska land som nått allra längst.

På Island använder åtta av tio personer Internet åtminstone en gång i veckan. I Sverige, som kommer närmast efter, är andelen ungefär 75 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Privatpersoners användning av datorer och Internet 2005.

Logotyp

Producent

SCB, Forskning och informationsteknik
Box 24300
104 51 Stockholm
08-667 77 88


Förfrågningar

Peter Skatt
08-506 948 71
fornamn.efternamn@scb.se

Anders Hintze
08-506 945 97
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.