På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-11-02 09:30 Nr 2009:284


IT bland individer 2009:

Bredband allt vanligare i de svenska hemmen

Under våren 2009 hade 89 procent av alla privatpersoner i åldern 16-74 år tillgång till Internet i hemmet, en svag ökning jämfört med föregående år. De snabba anslutningarna till Internet ökade dock kraftigt. Andelen personer med tillgång till bredband i hemmet ökade från 74 procent 2008 till 83 procent under 2009.

Parallellt med att allt fler har tillgång till bredband i hemmet ökar även andelen personer som använder Internet regelbundet. Under 2009 använde 86 procent av personerna i åldern 16-74 år Internet minst en gång i veckan jämfört med 83 procent ett år tidigare. Ökningen är särskilt tydlig bland kvinnor.

Fler gör sina bankärenden på Internet

De tre vanligaste användningsområdena för Internet bland privatpersoner är att skicka och ta emot e-post, söka information om varor och tjänster samt att använda Internetbank. Användningen av e-post och Internetbank ökade med fem respektive sex procentenheter till 83 och 71 procent från 2008. Även andelen personer som använt Internet för att söka information om varor och tjänster ökade något till 77 procent, ökningen har främst skett bland kvinnor.

Stor ökning av personer som handlat via Internet

Efter att ha stått still i två år ökar återigen andelen personer som handlat varor eller tjänster via Internet. I år uppger 63 procent att de beställt varor eller tjänster på Internet under de senaste 12 månaderna, motsvarande andel 2008 var 53 procent. Det finns stora skillnader mellan åldersgrupperna vad gäller benägenheten att handla på nätet. I åldersgruppen 25-34 år har 82 procent handlat via Internet under det senaste året medan motsvarande andel var 23 procent i åldersgruppen 65-74 år. Det är något större andel män än kvinnor som handlat via Internet under det senaste året, 65 procent jämfört med 61 procent.

Vanligt att köpa resor via Internet

De vanligaste typerna av varor eller tjänster som köpts via Internet är researrangemang, biljetter till evenemang samt kläder och sportartiklar. Liksom tidigare år syns tydliga könsbundna mönster kring köpvanor på Internet. Kvinnor handlar i större utsträckning kläder eller sportartiklar samt böcker, tidningar och datorbaserade läromedel medan män i större grad köper bland annat film och musik, datorer, hemelektronik samt aktier, försäkringar och andra finansiella tjänster.  

Andel personer i åldern 16-74 år som under tiden april 2008 till mars 2009 för privat bruk köpt olika varor eller tjänster via Internet efter kön, procent

Andelen personer som inte handlat via nätet under de senaste tolv månaderna uppgick till 36 procent. Här finns i stor utsträckning personer i åldersgruppen 55-74 år och något fler kvinnor än män. Den vanligaste anledningen till att man inte köpt några varor eller tjänster via Internet under det senaste året är att man föredrar en personlig kontakt med säljaren och vill kunna se varan. Det anger  66 procent av de som inte e-handlat det senaste året. Andra vanliga skäl är att man inte har något behov av att handla via Internet (47 procent) samt att man är orolig för säkerheten vid betalning (40 procent). Det finns  inga nämnvärda skillnader mellan könen vad gäller skälen till att man inte handlat via Internet under det senaste året.

Definitioner och förklaringar

Bredband inkluderar anslutningar via DSL-uppkoppling (t.ex. ADSL eller VDSL), annan typ av snabb förbindelse (t.ex. via kabel-TV eller ett lokalt nätverk) samt anslutning via 3G-nätet.

Publikation

* Rapport
En mer utförlig redovisning av denna undersökning kommer att finnas i rapporten "Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009" som publiceras 2010-01-19.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-01-19 kl 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Investeringar, FoU och IT
Karlavägen 100
104 51 Stockholm
08-667 7788


Förfrågningar

Eric Hellsing
08-506 943 16
eric.hellsing@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.