På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-12-06 09:30 Nr 2013:312


Integration - En beskrivning av läget i Sverige:

Fortfarande stora skillnader mellan inrikes och utrikes födda

Andelen behöriga till gymnasiet, andelen förvärvsarbetande och valdeltagandet är fortfarande betydligt lägre bland utrikes födda än inrikes födda. Detta visar rapporten ”Integration – en beskrivning av läget i Sverige” som släpps av SCB idag.

Skillnader redan i skolan

Andelen utrikes födda elever som är behöriga till gymnasieskola har minskat mellan perioderna 2002–2006 och 2007–2011, från 73 procent till 65 procent. För inrikes födda elever ligger andelen behöriga kvar på 91 procent. Hur lång tid man bott i Sverige har stor betydelse för betygen och om man uppnår gymnasiebehörighet. Till följd av de senaste årens fortsatt höga invandring har andelen med kort tid i Sverige ökat. Det kan förklara varför andelen behöriga till gymnasiet minskat bland de utrikes födda.

Skillnaden i andel förvärvsarbetande består

Antalet förvärvsarbetande har mellan år 2006 och år 2011 ökat med 124 000 personer. Utrikes födda står för 90 procent av denna ökning. Trots att antalet utrikes födda som förvärvsarbetar har ökat har andelen förvärvsarbetande av befolkningen inte förändrats nämnvärt för gruppen utrikes födda. Detta beror på att den totala utrikes födda befolkningen, till följd av en hög invandring, har ökat. År 2011 förvärvsarbetade 82 procent av de inrikes födda och 57 procent av de utrikes födda i åldrarna 20-64 år. Skillnaden mellan inrikes och utrikes födda är i stort sett densamma som för fem år sedan.

Fortsatt stor skillnad i valdeltagande

Skillnaden i valdeltagande i riksdagsvalet mellan inrikes och utrikes födda minskade något mellan år 2006 och år 2010. Trots detta finns en betydande skillnad mellan grupperna. Valdeltagandet var vid 2010 års riksdagsval 87 procent bland inrikes födda och 73 procent bland utrikes födda. Resultaten från rapporten visar också att utrikes födda inte väljs in i riksdag, landsting- och kommunfullmäktigevalen i samma utsträckning som inrikes födda. 

Definitioner och förklaringar

Statistiken över gymnasiebehörighet är hämtad från databasen STATIV. Källa till arbetsmarknadsstatistiken är den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och resultaten över valdeltagandet kommer från SCB:s valstatistik.

För att mäta behörighet till gymnasieskolan har de krav som gällde fram till och med år 2010 använts, det vill säga godkänt betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk. 

Publikation

I rapporten studeras även inkomster och hälsa bland inrikes och utrikes födda.

Läs mer i rapporten Integration – en beskrivning av läget i Sverige

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Anna-Karin Nylin
08-506 942 32
anna-karin.nylin@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.