På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-06-10 09:30 Nr 2014:148


Barns levnadsförhållanden 2012–2013:

Flickor använder internet mer än pojkar

Flickor lägger mer tid på internet än vad pojkar gör. Nära varannan flicka i åldern 16–18 år använder internet minst tre timmar en vanlig dag. Däremot är det fler pojkar än flickor som ägnar mycket tid åt dataspel.

30 procent av flickorna och 23 procent av pojkarna i åldern 10–18 år ägnar minst tre timmar per dag åt internet. Både bland flickor och pojkar är det främst de äldre barnen som ägnar mycket tid åt internet. Bland de som är 16–18 år använder 44 procent internet minst tre timmar per dag, vilket kan jämföras med 8 procent för de som är 10–12 år.

Det har blivit vanligare att ägna mycket tid åt internet, år 2012–13 var det 27 procent av barnen som använde minst tre timmar per dag åt internet, jämfört med 18 procent år 2009/10.

Använder internet/spelar data- eller tv-spel minst tre timmar per dag. Barn 10–18 år, 2012–2013


Procent
Använder internet/spelar data- eller tv-spel minst tre timmar per dag. Barn 10–18 år, 2012–2013

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), SCB

Pojkar spelar mer data- och tv-spel än flickor

Ungefär var femte pojke, 22 procent, spelar data- eller tv-spel minst tre timmar per dag, jämfört med var tjugonde flicka, 5 procent.

Att spela data- och tv-spel minst tre timmar per dag är vanligare bland äldre pojkar än bland yngre. För de som är 16–18 år är andelen 27 procent jämfört med 14 procent bland 10–12 åringarna.

Ny statistik om barn

Nu finns samtliga uppgifter från Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF) år 2012–2013 publicerade på SCB:s webbplats. Uppgifterna rör bland annat barns hälsa, situation i skolan, fritid, medievanor och vad barnen brukar hjälpa till med hemma.

Definitioner och förklaringar

Skattade andelsuppgifter om internet ovan bygger på frågan om hur många timmar barnen använder internet en vanlig vardag (e-post, chatt eller surfande). Det finns fem svarsalternativ att välja mellan och de som redovisas är de som svarat ”3–4 timmar om dagen” eller ”5 timmar om dagen”.

Skattade andelsuppgifter om spelande bygger på frågan om hur många timmar de spelar dataspel eller tv-spel en vanlig vardag. Det är samma fem svarsalternativ som i frågan om internetanvändning och även här som redovisas de som svarat ”3–4 timmar om dagen” eller ”5 timmar om dagen”.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Helena Rudander
08-506 941 24
helena.rudander@scb.se


Malin Franzon
08-506 948 62
malin.franzon@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.