På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-11-09 09:30 Nr 2005:274


Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

6 kilo mer man och 4 kilo mer kvinna

Sedan 1980-talets början har medelkroppsvikten bland män i åldrarna 16 till 84 år ökat med närmare 6 kilo. Bland kvinnor är ökningen 4 kilo. Samtidigt har medellängden ökat med 2 centimeter bland män och 1 centimeter bland kvinnor.

Kraftig ökning av medelkroppsvikten
Bland män i åldrarna 16–84 år har medelkroppsvikten ökat med närmare 6 kilo sedan början av 1980-talet till totalt 81,9 kilo. Bland kvinnor i samma åldrar är me-delkroppsvikten 66,7 kilo med en ökning på 4 kilo under samma period. Huvudde-len av viktökningen, både bland män och bland kvinnor, inträffade under 1990-talet.

Vikten har ökat i samtliga åldersgrupper. Bland såväl män som kvinnor är ökningen emellertid störst i åldersgrupperna 25–34 år och 35–44 år.

Ökning också av medellängden
Män har i genomsnitt blivit 2 centimeter längre sedan början av 1980-talet. Medel-längden i åldrarna 16–84 år är 179,4 centimeter. För kvinnor är medellängden 165,5 centimeter. Ökningen sedan 1980-talets början är i genomsnitt drygt 1 centimeter.

Överviktig och fetma allt vanligare, men ökningen har avstannat
Sedan 1980-talets början har medelvikten ökat markant samtidigt som medellängden inte ökat i samma omfattning. Detta resulterar i att övervikt blivit allt vanligare. Ökningen i andelen överviktiga och kraftigt överviktiga inträffade framför allt under 1990-talet. Nya resultat från 2003-04 tyder emellertid på att ökningen avstannat.

Omkring 50 procent av männen 16–84 år och 36 procent av kvinnorna i samma åldrar är överviktiga (BMI> 25,0). Var tionde man och kvinna är kraftigt övervikti-ga, feta (BMI>30,0). För både män och kvinnor har andelen feta fördubblats sedan början av 1980-talet.
 

Andel överviktiga (BMI>25,0) och därav kraftigt överviktiga (feta BMI>30,0)

Män och kvinnor 16-84 år.
Åren 1980-1981, 1998-1989, 1996-1997, 1999-2000, 2001-2002 och 2003-2004.

 

1) Body Mass Index, BMI= vikt (i kg) / (längd i m)2


Källa
Uppgifterna om vikt och längd är hämtade från SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) åren 1980–2004, där intervjupersonerna själva fått uppge hur långa de är och hur mycket de väger. Urvalsstorleken är cirka 7500 personer per år och omfattar personer i åldrarna 16 år och uppåt.

 

Kroppsvikt i olika åldersgrupper 16-84 år.

Åren 1980-1981, 1998-1989, 1996-1997, 1999-2000, 2001-2002 och 2003-2004.

Kroppslängd i olika åldersgrupper 16-84 år.

Åren 1980-1981, 1998-1989, 1996-1997, 1999-2000, 2001-2002 och 2003-2004.Källa: Undersökningen av levnadsförhållanden (ULF), SCB

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
104 51 STOCKHOLM
08-506 940 05


Förfrågningar

Jessica Persson
08-506 944 27
fornamn.efternam@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.