På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-05-23 09:30 Nr 2014:127


Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC):

Färre är partimedlemmar, men fler vill diskutera politik

Andelen som är medlemmar eller aktiva i ett politiskt parti har mer än halverats sedan slutet av 1980-talet. Samtidigt ökar andelen som svarar att de oftast deltar i diskussionen om ett samtal kommer in på politik.

Andelen i den vuxna befolkningen (16 år och äldre) som är medlemmar i något politiskt parti har minskat från 13 till 5 procent mellan 1988–1989 och 2012–2013. Även andelen som är aktiva i ett politiskt partis verksamhet, som till exempel har ett förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter inom partiet, har minskat från 3 till 1 procent under samma period. Detta framgår av Undersökningarna av levandsförhållanden (ULF/SILC).

Det har också blivit allt mindre vanligt att gå på möten eller arrangemang som något politiskt parti anordnar. I slutet av 1980-talet svarade 8 procent av den vuxna befolkningen att de hade varit på något politiskt möte eller sammankomst de senaste 12 månaderna. Drygt två decennier senare, åren 2012–2013, har andelen halverats: 4 procent uppger att de under det senaste året har varit på något politiskt möte eller arrangemang.

Samtidigt ökar andelen som svarar att de för det mesta deltar i diskussionen om ett samtal kommer in på politik. I slutet av 1980-talet var andelen som deltog i politiska diskussioner 36 procent. Motsvarande andel åren 2012–2013 är 42 procent.

Medlem respektive aktiv i politiskt parti, varit på möte med politiskt parti samt deltar oftast i politiska diskussioner. Personer 16 år och äldre. År 1988–1989 samt 2012–2013. Procent.

Diagram

Definitioner och förklaringar

Medlem i politiskt parti:

År 2012–2013: har svarat ja på frågan ”Är du medlem i något politiskt parti?”.
År 1988–1989: har svarat ja på frågan ”Är du medlem i något politiskt parti (även politiskt ungdomsförbund eller kvinnoförbund)?”.
Från och med 2008 är parentesen i frågan inte längre en del av frågeformuleringen utan en del av intervjuarinstruktionen, vilket innebär att frågan även efter 2007 ska omfatta politiskt ungdomsförbund eller kvinnoförbund. Redan innan denna justering i frågeformulering hade andelen partipolitiska medlemmar minskat till ungefär fem procent.

Aktiv i politiskt parti:

År 2012–2013: är medlem i ett politiskt parti och har svarat ja på följdfrågan: ”Deltar du aktivt i partiets verksamhet, till exempel har ett förtroendeuppdrag eller hjälper till att anordna olika aktiviteter?”.
År 1988–1989: är medlem i ett politiskt parti och har svarat ja på följdfrågan: ”Deltar du aktivt i partiets verksamhet?”.
Från och med 2012 är frågan om aktivt partimedlemskap delvis förändrad med klargörande exempel. Redan innan denna justering i frågeformuleringen hade andelen personer som är aktiva i något politiskt partis verksamhet minskat. Det finns ingen statistiskt signifikant skillnad i andelarna för t.ex. personer 16+ år mellan 2010–2011 och 2012–2013, vilket indikerar att frågejusteringen år 2012 troligen inte påverkat resultaten.

Varit på möte med politiskt parti:

År 2012–2013: har svarat ja på frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna varit på något möte eller arrangemang som något politiskt parti anordnat?”.
År 1988–1989: har svarat ja på frågan ”Har du varit på något möte eller sammankomst med något politiskt parti (även politiskt ungdomsförbund eller kvinnoförbund) under de senaste 12 månaderna?”.
Frågorna om deltagande i möte med politiskt parti är inte identiska mellan åren, men snarlika.

Deltar oftast i politiska diskussioner:

Har svarat att påstående 4 passar bäst in på dem själva och hur de brukar göra när samtal kommer in på politik:

  1. Jag brukar inte bry mig om att lyssna när folk börjar prata om politik.
  2. Jag brukar nog lyssna, men jag lägger mig aldrig i diskussionen.
  3. Det händer ibland, men inte så ofta, att jag säger vad jag själv tycker.
  4. Jag brukar för det mesta vara med i diskussionen och säga min åsikt.

Det finns ingen skillnad i frågeformulering eller påståendeformulering mellan åren 1988–1989 och 2012–2013. Däremot genomfördes datainsamlingen med huvudsakligen besöksintervjuer med svarskort åren 1988–1989, medan datainsamlingen åren 2012–2013 genomfördes med telefonintervjuer utan svarskort. Redan åren före förändringen i datainsamlingsmetod hade andelen som valde svarsalternativ 4 ovan ökat från 36 procent år 1988–1989 till 43 procent år 2004–2005.

Val av jämförelsetidpunkter

Jämförelsen av politiskt intresse görs här mellan undersökningsåren 1988–1989 och 2012–2013. Val av jämförelsetidpunkt på 1980-talet beror på att det åren 1988–1989 inte fanns någon övre åldersgräns i undersökningen, i likhet med åren efter 2001. Det innebär att det är möjligt att jämföra personer 16 år och äldre vid båda tidpunkterna.

Mer om Undersökningarna av levnadsförhållanden 2012-2013

Nu finns resultat från Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2012–2013 tillgängliga på SCB:s webbplats samt i Statistikdatabasen. Utöver uppgifter om politiskt intresse finns även statistik om boende, ekonomi, fritid, föreningsaktiviteter, hälsa, materiella tillgångar, sociala relationer, sysselsättning och trygghet.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2014-11-25 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Charlotte Samuelsson
08-506 948 17
charlotte.samuelsson@scb.se

Anne Danielsen Rackner
08-506 942 66
anne.danielsenrackner@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.