På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-11-19 09:30 Nr 2012:906


Levnadsstandard i Europa:

Inkomsterna ökar men även risk för fattigdom

Inkomsterna i Sverige har ökat mer än genomsnittet i EU. Samtidigt finns risk för att fler i Sverige att hamna under EU:s gräns för ekonomisk utsatthet.

Den disponibla medianinkomsten har ökat snabbare i Sverige än i de flesta andra länder i Europa. Sverige tillhörde 2005 ett av de länder i norra och västra delen av Europa som hade lägst disponibel inkomst bland hushållen, men år 2010 hade Sverige avancerat till åttonde plats.

Inkomsterna har under denna period ökat i samtliga undersökta länder utom Luxemburg,  men det är endast i länderna i östra delen av Europa som inkomstökningen, räknat i procent, varit större  än i Sverige. Brittiska hushåll har i stort sett inte haft någon  ökning och ökningstakten för länder som Tyskland och Danmark är ungefär hälften så stor som för Sverige.

Disponibel medianinkomst per konsumtionsenhet, omräknat till 2010 års priser i euro. Ett urval av länder samt EU 27, år 2005 och 2010

Diagrambilden korrigerad avseende EU-27, 2012-11-19.

Källa: Eurostat, Statistics on Income and Living Condition (SILC)

Parallellt med den relativt starka inkomstutvecklingen i Sverige har emellertid en större andel av befolkningen  hamnat under den gräns som innebär risk för fattigdom. Enligt EU:s definition befinner sig individer som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet under 60 procent av landets medianinkomst inom kategorin ”risk för fattigdom eller social utestängning”. I Sverige har andelen av befolkningen med en inkomst under denna gräns ökat från knappt 10 procent år 2005 till 13 procent år 2010. Andelen med risk för fattigdom är fortfarande lägre i Sverige jämfört med genomsnittet inom EU,  men andelen har ökat snabbare i Sverige än i flertalet andra länder.

I Sverige är det framförallt arbetslösa, unga och personer som saknar gymnasieutbildning som är överrepresenterade bland de med risk för fattigdom. Dessa grupper är i stor utsträckning överrepresenterade även i andra europeiska länder. De nordiska länderna har, jämfört med övriga Europa, en relativt hög andel unga med en inkomst under 60 procent av medianinkomsten.

Andel i procent som har en disponibel inkomst under 60 procent av landets medianinkomst i Sverige och EU 27, år 2005–2010

Källa: Eurostat, Statistics on Income and Living Conditions (SILC)

Definitioner och förklaringar

Konsumtionsenhet: För att göra jämförelser av t.ex. disponibel inkomst mellan olika typer av hushåll används ett viktsystem där inkomsten relateras till hushållets sammansättning. Den disponibla inkomsten divideras med den vikt som gäller för hushållet. Viktsystemet redovisas nedan.

  • Ensamstående och första vuxna i ett samboförhållande  får Ke-vikten 1,0
  • Andra vuxen i ett samboförhållande får Ke-vikten 0,51
  • Hushållsmedlem som är 14 år eller äldre får Ke-vikten 0,5
  • Hushållsmedlem under 14 år får Ke-vikten 0,3

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar. I undersökningen SILC ingår inte intäkter från privat pensionsförsäkring, kapitalvinster eller skattepliktiga förmåner i den disponibla inkomsten.

Medianinkomst är den inkomst i en inkomstfördelning som storleksmässigt ligger så att det finns lika många inkomster under som över medianinkomsten.

Publikation

Rapporten Levnadsstandard i Europa finns på SCB:s webbplats:

Nästa publiceringstillfälle

Uppgifter om SILC publiceras 2012-11-28, 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för social välfärdsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Philip Andö
08-506 944 23
philip.ando@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.