På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark och jordbrukssektor

Statistikens visar till- och bortförsel av kväve och fosfor från jordbruksmark och jordbrukssektor regionalt och nationellt. Skillnaden mellan till- och bortförsel, överskott/underskott, ger ett mått på den totala växtnäringssituationen och risken för negativ miljöpåverkan på mark, vatten och luft.

Visa mer

Närliggande statistik

GödselJordbrukMiljö

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

De överskott av kväve och fosfor från åkermark som riskerar orsaka miljöstörande läckage har minskat sedan mitten av 1990-talet. Mellan 1995 och 2005 minskade det outnyttjade kvävet per hektar jordbruksmark med en tredjedel och mellan 2003 och 2005 med 13 procent. Minskningen är ännu större för fosfor. Outnyttjat fosfor per hektar beräknas för 2005 vara 35 % av överskottet 1995

Läs hela statistiknyheten

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Kortadress : http://www.scb.se/mi1004