På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-11-30 09:30 Nr 2005:305


Bebyggelseutvecklingen under 15 år med Miljöbalken

Enligt Miljöbalken finns det vissa områden i landet som är av riksintresse, och byggandet inom dessa områden måste ske med hänsyn till natur- och kulturvärdena. Inom sådana kustnära områden är bebyggelsetätheten högre än utanför områdena. Denna skillnad har ökat under de 15 år bestämmelserna funnits.

De bestämmelser som finns i Miljöbalkens 4 kapitel, att vissa områden är av riksintresse och byggandet och andra ingrepp får ske enbart på sådant sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden, har nu funnits i drygt 15 år. Bestämmelserna skall dock inte vara till hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Till områden av riksintresse räknas kusten fr. o. m. Bohuslän till Öregrund samt delar av kusten i Ångermanland och Norrbotten samt Gotland och Öland.

SCB har studerat vad som hänt med bebyggelseutvecklingen utanför tätorterna inom dessa kustnära områden sedan bestämmelserna trädde i kraft 1987. Bebyggelsens täthet är hög, och ibland mycket hög inom områdena, medan den i de utanför områdena liggande kommundelarna är väsentligt lägre. För riket som helhet fanns det år 2004 utanför tätorter närmare 16 byggnader per kvadratkilometer inom de kustnära områdena, medan det i kommundelar utanför dessa områden fanns drygt 4 byggnader per kvadratkilometer. Inom områdena är merparten av byggnaderna fritidshus. Utanför dominerar småhus för permanentboende.

Trots denna högre bebyggelsetäthet inom de kustnära områdena har byggandet under de 15 år dessa bestämmelser funnits varit högre, och ibland mycket högre inom områdena än utanför. I riket som helhet har det efter 1987 byggts 1,8 byggnader per kvadratkilometer inom områdena, och endast 0,4 utanför områdena. Inom vissa områden har tillskottet under perioden varit så högt som 10-15 byggnader per kvadratkilometer, medan det i resten av kommunen varit lägre än 1 byggnad per kvadratkilometer. Inom områdena har det mest byggts fritidshus, och utanför mest småhus för permanentboende.

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om byggnadsår saknas för servicebyggnader, varför uppgifter om dessa inte kan redovisas för perioden 1988-2004.

Källan till statistiken är fastighetstaxeringsuppgifter. Ca 20 procent av fritidshusen i landet finns inte med i detta register, vilket påverkar uppgifterna om fritidshus i tabellen.

Logotyp

Producent

SCB, Regional Planering och Naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 943 48


Förfrågningar

Hans Ansén
08-506 947 32
hans.ansen@scb.se

Erik Carles
08-506 942 83
erik.carles@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.