På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-08 09:30 Nr 2012:28


Fritidshusområden 2010:

Fler nya fritidshusområden

Antalet fritidshusområden ökade med 61 stycken mellan åren 2005 och 2010. Flest områden finns det i Stockholms län, därefter i Västra Götalands län. Det arealmässigt största området på 455 hektar finns i Värmdö kommun och består av 955 fritidshus.

I slutet av år 2010 fanns det 1 383 fritidshusområden i Sverige. Sedan 2005 har 131 områden tillkommit och 70 har upphört. Det finns ungefär 700 000 fritidshus i Sverige, varav drygt 600 000 ligger utanför tätorter. Nästan 169 000 av dessa ligger inom fritidshusområden. Det motsvarar 28 procent av alla fritidshus utanför tätorter. Stora skillnader finns dock mellan länen. I Hallands län ligger drygt 60 procent av fritidshusen i fritidshusområden, i Kronobergs län endast tre procent.

Det framgår av SCB:s senaste undersökning av fritidshusområden för år 2010. Undersökningen har genomförts vart femte år sedan år 2000.

Flest områden i Stockholmstrakten

I Stockholms län finns det 344 fritidshusområden med en sammanlagd areal på 19 200 hektar. Därnäst kommer Västra Götalands län med 194 områden på tillsammans 5 800 hektar, och Södermanlands län med 79 områden och 3 300 hektar.

Fritidshusområden 2010 per län

Län

Antal områden Areal hektar

Antal hus i områdena

% fritidshus i områdena*
      fritidshus övriga hus totalt  
Stockholms län
344 19 183 45 838 4 998 50 836 55
Uppsala län
53 2 077 5 298 508 5 806 24
Södermanlands län
79 3 297 8 931 1 184 10 115 38
Östergötlands län
61 2 121 5 844 758 6 602 23
Jönköpings län
19 383 1 683 165 1 848 12
Kronobergs län
4 84 291 30 321 3
Kalmar län
61 2 684 8 601 1 565 10 166 30
Gotlands län
22 1 117 2 704 427 3 131 28
Blekinge län
28 930 3 624 590 4 214 34
Skåne län
69 2 926 12 359 1 611 13 970 38
Hallands län
46 2 108 12 736 1 341 14 077 61
Västra Götalands län
194 5 871 18 829 3 541 22 370 28
Värmlands län
27 640 1 882 215 2 097 8
Örebro län
23 571 1 769 211 1 980 11
Västmanlands län
33 940 2 990 340 3 330 27
Dalarnas län
72 3 105 9 806 820 10 626 22
Gävleborgs län
38 1 289 3 734 506 4 240 12
Västernorrlands län
38 1 282 3 786 578 4 364 14
Jämtlands län
59 3 277 8 393 573 8 966 25
Västerbottens län
58 1 896 5 128 609 5 737 14
Norrbottens län
55 1 633 4 350 570 4 920 12
Riket
1 383 57 414 168 576 21 140 189 716 28

*) Med “% fritidshus i områdena” avses andelen fritidshus utanför tätorter som ligger i fritidshusområden.

Flest fritidshusområden längs kusten

Fritidshusområdena finns framförallt längs den svenska kusten, med koncentration till kusterna i Stockholms, Hallands och Västra Götalands län. Flera områden finns även i Mellansverige och i södra fjällkedjan. Det är mer glest med områden i delar av Småland och i övre Norrlands inland.

Fritidshusområdenas fördelning 2010

Kartbild

Definitioner och förklaringar

Ett fritidshusområde består av minst 50 fritidshus och avstånden mellan dem är högst 150 meter. Fritidshus är i den här underökningen framförallt byggnader som i fastighetstaxeringsregistret har typkod 211 (Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad), 213 (Småhusenhet, byggnadsvärde < 50 000 kr) eller 221 (Småhusenhet, fritidsbostad). Endast fritidshus utanför tätorter ingår i denna avgränsning av fritidshusområden.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och naturresurser
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 943 48


Förfrågningar

Johan Stålnacke
08-506 947 05

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.