På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-05-28 09:32 Nr 2015:369


Grönytor i och omkring tätorter

Lidingö är den grönaste tätorten

I tätorten Lidingö fanns det mest grönska år 2010, i alla fall sett till grönytans andel av tätortens landareal. Cirka 72 procent av marken ingick i någon form av grönstruktur. Sett till grönyta per tätortsinvånare var dock Borlänge den grönaste tätorten med över 500 kvadratmeter grönyta per tätortsinvånare.

Lidingö tätort: Den vänstra bilden visar tätortens totala grönyta och den högra bilden den allmänt tillgängliga grönytan.

Karta  
Källa: SCB © Ortofoto © Lantmäteriet

SCB har undersökt grönstrukturen i 37 större tätorter i Sverige, vilket innebär samtliga tätorter med minst 30 000 invånare samt Visby tätort för att täcka de största tätorterna i varje län. De allra flesta av dessa större tätorter hade en grönstruktur som totalt sett översteg hälften av landarealen. Endast 5 av 37 tätorter hade en grönstrukturandel som understeg 50 procent av landarealen, samtliga av dessa tätorter ligger i Skåne. Minst andel grönska fanns i Landskrona tätort där endast 43 procent av marken utgjordes av grönyta.

I genomsnitt var omkring en fjärdedel av tätorternas grönyta knuten till privata villaträdgårdar och därför otillgänglig för allmänheten. Luleå, Landskrona och Örebro hade den största andelen allmänt tillgänglig grönyta, över 80 procent. Detta kan jämföras med motsvarande andel i Täby som var 51 procent.

Grönytans andel av tätorternas landareal per tätort år 2010, procent

Diagram   

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 100
104 51 Stockholm
08-506 943 48


Förfrågningar

Stefan Svanström
08-506 945 58
fornamn.efternamn@scb.se

Jerker Moström
08-506 940 31
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.