På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-12-08 09:30 Nr 2014:312


Kust, stränder och öar 2013:

Flest öar finns i Norrbotten

Sverige har nästan 270 000 öar. De flesta finns i Norrbottens län, följt av Stockholms och Västra Götalands län. Av alla öar i Sverige är 38 procent havsöar. Störst andel havsöar har Stockholms län, med 93 procent.

Öarnas landareal uppgår till 1,2 miljoner hektar. Det motsvarar 3 procent av hela Sveriges landyta. Sveriges största ö är Gotland, som har en landyta på nästan 300 000 hektar (3 000 km2) och en omkrets på 800 kilometer. Sveriges näst största ö är Öland.

Nyckeltal för öar i Sverige 2013
Nyckeltal Öar totalt
Antal öar 267 570
Areal, hektar 1 211 243
Omkrets, km 67 251
Antal befolkade öar 984
Befolkning på öar 1 602 930
Antal bebyggda öar 8 093
Antal byggnader på öar 905 268
varav bostäder 414 277

Få öar har fast befolkning

Drygt 8 000 öar hade någon form av byggnad år 2013. Av dem hade nästan 7 000 öar byggnader klassade som bostad. Samtidigt var det inte ens 1 000 öar som hade en fast befolkning. Det motsvarar endast 0,4 procent av Sveriges alla öar. Flest bebodda öar hade Stockholms län, följt av Västra Götalands län. Men även i dessa län var andelen bebodda öar mindre än 1 procent.

Mer än 1,6 miljoner personer bodde på en ö år 2013. Det motsvarar 17 procent av Sveriges befolkning. Att siffran är så hög beror på att det finns flera tätt befolkade öar i landets större städer, som Södermalm i Stockholm och Hisingen i Göteborg. Enligt den definition som SCB använder för öar räknas hela Södertörn och delar av Nacka som en ö, vilket bidrar till att mer än hälften av befolkningen i Stockholms län räknas som öbor.

Definitioner och förklaringar

SCB har i statistiken definierat öar som landområden omgärdade av vatten, enligt Lantmäteriets fastighetskarta, kartskikt "MV Ytskikt med vatten (sjöar och större vattendrag)". Lantmäteriets vattenkarta visar vatten i skala 1:10 000 inom Sveriges gränser. "Hålen" i vattenkartan har bildat öarna. Statistiken innehåller även öar omgärdade av konstgjort vatten och konstgjorda öar. Exempel på sådana öar är pirar, öar i dammar, slott helt omgärdade av vallgrav och andra typer öar avskilda från annat landområde med hjälp av grävd kanal. De minsta öarna är 9 kvadratmeter stora.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning finns i Öar i Sverige 2013.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB
Box 24 300
104 51 Stockholm
08 506 943 48


Förfrågningar

Karin Hedeklint
08-506 945 14
karin.hedeklint@scb.se

Johan Stålnacke
08 506 947 05
johan.stalnacke@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.