På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket

2013-05-29 09:30 Nr 2013:140


Skyddad natur 2012:

Mer än 330 nya skyddsområden

Cirka 11 procent av Sveriges landareal är skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Vid utgången av 2012 fanns det drygt
11 000 skyddade områden i Sverige, med en sammanlagd yta på mer än 5 miljoner hektar. Det motsvarar ungefär ytan av Jämtlands län.

Biotopskyddsområdena är den skyddsform som har högst antal områden. Nästan 63 procent av de skyddade områdena är biotopskyddsområden i skog. Arealmässigt är istället naturreservat den största skyddstypen, då de utgör 84 procent av den sammanlagda skyddade arealen i landet. Nationalparkerna upptar 14 procent av den skyddade arealen, trots att de är få till antalet.

Antal områden och arealer per skyddstyp


Antal områden per skyddstyp:      Areal per skyddstyp:

 Diagram -

Antalet skyddade områden ökade med drygt 330 stycken under 2012. Det var en ökning med nästan 20 000 hektar.

Djur- och växtskyddsområdena har ökat med mer än 80 områden eller nästan 6 000 hektar under 2012. De består till stor del av vatten. Den här skyddsformen räknas inte in i summan av den skyddade arealen i landet. Det beror på att flera av områdena är skyddade under avgränsade tidsperioder,  t ex vid fåglars häckningstider.

Typ av skyddat område

Antal

Total areal, hektar

Landareal, hektar

Skyddad landareal av Sveriges totala landareal (%)

Nationalparker
29 739 449 632 264 1,6
Naturreservat
3 911 4 417 108 3 702 964 9,1
Naturvårdsområden
93 107 691 71 450 0,2
Biotopskyddsområden i skog
6 915 23 312 23 259 0,1
Övrigt biotopskyddsområde
96 228 227 0
Summa 2012
11 044
5 287 788
4 430 164
10,9
Summa 2011
10 711 5 267 995 4 411 812 10,8
Djur- och växtskyddsområden
993 101 482 61 451 0,2

Skog vanligast i nya skyddade områden

De skyddade områdena är ofta små till ytan. Drygt 60 procent av landets nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden är mindre än 100 hektar. Det är framförallt naturreservaten som är små till ytan. Bland nationalparkerna dominerar istället större områden, framför allt i de norra delarna av landet. Mer än 30 procent av dem har en yta på 10 000 hektar eller mer.

Den vanligaste naturtypen inom skyddade områden är öppen mark i fjällen. Därefter är skogliga impediment vanligast. Skogen stod för den största delen ny skyddad mark under 2012. Året innan stod naturtypen hav för det mesta av de nytillkomna arealerna.

Hälften av befolkningen har nära till skyddad natur

Under 2012 hade 54 procent av landets befolkning tillgång till skyddad natur inom 2,5 kilometer från bostaden. Örebro län hade den största andelen, med 79 procent. Inom fem kilometer från bostaden hade Stockholms län den största andelen, med 98 procent. I genomsnitt hade 84 procent av befolkningen i riket skyddad natur inom fem kilometer från bostaden.

Befolkning i tätort har i genomsnitt närmare till naturskyddsområden än personer boende utanför tätorter. 57 procent av befolkningen i tätorter hade naturskyddsområden inom 2,5 kilometer från bostaden. Den siffran var endast 34 procent för personer boende utanför tätort.

Tillgängligheten till skyddade områden kan även mätas utifrån tillgången till skyddad natur i och omkring tätorter. Tabellen visar de 10 tätorter, med fler än 10 000 invånare, som har störst andel skyddsområden i förhållande till sin totala yta. Omlandet utgörs av en zon på 3 kilometer från tätortsgränsen. Beräkningen omfattar nationalparker, naturreservat och naturvårdsområden. Störst andel skyddad mark hade Höllviken, i Skåne län.

Andel skyddad natur i och omkring tätorter med fler än 10 000 invånare
Tätort kod
Tätort
Län
Andel
skyddad
areal av
totalareal
%
T3496
Höllviken
Skåne län
43
T4054
Onsala
Hallands län
34
T4488
Lindome
Västra Götalands län
21
T0372
Tumba
Stockholms län
20
T0656
Uppsala
Uppsala län
17
T4300
Billdal
Hallands län
17
T0264
Nynäshamn
Stockholms län
15
T0336
Stockholm
Stockholms län
15
T1484
Gislaved
Jönköpings län
15
T0104
Boo
Stockholms län
14

Flest nya områden i Vindelns kommun

I 226 av landets 290 kommuner är minst 1 procent av totalarean skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskyddsområde. Vellinge kommun i Skåne län har den högsta andelen skyddade arealer, då 61 procent av dess totala yta är skyddad i 11 olika områden. Högst antal skyddsområden har Gotlands kommun, med 351 stycken.

De kommuner som har haft störst ökning av antalet skyddsområden under 2012 är Vindeln i Västerbottens län, med 20 nya områden, och Älvdalen i Dalarnas län, med 18 nya områden.

Kartverktyget Skyddad natur

På Naturvårdsverkets hemsida finns möjlighet att ta del av Sveriges skyddade områden med hjälp av kartverktyget Skyddad Natur.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm
Fax 08-20 29 25


Förfrågningar

Sandra Wennberg
010-698 12 45
sandra.wennberg@naturvardsverket.se


Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Karin Hedeklint
08-506 945 14
karin.hedeklint@scb.se
Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.