På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Tätorter; arealer, befolkning

Nästa publicering: 2016-10-25

Statistiken visar tätorternas landareal, folkmängd, bebyggelsestruktur, och förvärvsarbetande dagbefolkning. En tätort har sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort.

Visa mer

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Ungefär en tredjedel av landets förvärvsarbetande har sin arbetsplats i någon av de fem största tätorterna. Totalt sett finns 86 procent av Sveriges förvärvsarbetande i någon av landets nästan 2 000 tätorter. Av dem finns de flesta inom branschen Vård och omsorg, sociala tjänster.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Fyra av tio journalister bor i Stockholm

Över hälften av landets journalister och fotografer är koncentrerade till de tre största städerna i landet. Mer än 40 procent av journalisterna bor i Stockholms tätort, jämfört med 5 procent vardera i Göteborg och Malmö. Överlag är journalist en yrkesgrupp som i Sverige bor i städer. Lite drygt 80 procent av landets journalister bor i tätorter med över 10 000 invånare. Det kan jämföras med att 62 procent av befolkningen i förvärvsarbetande åldrar bor i dessa tätorter. 

Omsorgens geografi – här bor vårdpersonalen

Vårdyrkenas spridning över landet följer olika mönster. Läkarna är koncentrerade till städer där landets större sjukhus finns, medan undersköterskor och vårdbiträden bor mer utspridda över landet. Även inom de större städerna bor yrkesgrupperna ofta i olika bostadsområden. Med stöd av kartor kan vi beskriva landets yrkesstruktur utifrån nya perspektiv.

Det var en gång en tätort

Under de senaste 50 åren har över 500 samhällen i Sverige upphört att vara tätorter. Detta beror antingen på att befolkningen minskat till under 200 personer eller på att samhället har vuxit ihop med en större tätort.

Hög servicegrad i centralorter och turistorter med liten folkmängd

Tillgången till offentlig service som skolor och sjukhus eller till kommersiell service som butiker och restauranger varierar mellan olika tätorter i Sverige. Flest service­funktioner finns natur­ligtvis i stora tätorter där många bor. Men satt i relation till antalet invånare är det turist­orter och central­orter på lands­bygden med få invånare som har den högsta service­graden.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Digitala gränser för tätorter, småorter, fritidshusområden och arbetsplatsområden utanför tätort, säljs av SCB som MapInfo- eller shapefiler. För mer information och prislista - kontakta mark.vatten.gis@scb.se.

Kontakta oss

Karin Hedeklint, 010-479 45 14

Jerker Moström, 010-479 40 31

mark.vatten.gis@scb.se
Kortadress : http://www.scb.se/mi0810