På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-01-25 09:30 Nr 2008:020


Tätorter 2005: Befolkning och bebyggelse

Flest andel unga i en av Sveriges minsta tätorter

84 procent av befolkningen bodde 2005 i en av Sveriges 1 940 tätorter. I genomsnitt var 24 procent av de boende i tätorterna yngre än 20 år och 17 procent 65 år eller äldre. Det visar statistik från SCB som nu återupptar sina undersökningar om befolkningsförändringar, fördelade efter ålder och kön, i tätorter. Uppgifter om boendeform ingår också i statistiken.

Av de stora tätorterna (fler än 10 000 invånare) hade Ekerö högst andel unga, nästan en tredjedel av invånarna var yngre än 20 år. Lägst var andelen i Kalmar, 18 procent. Flest äldre hade Nyköping, där en fjärdedel av invånarna var 65 år eller äldre. Lägst andel äldre hade Boo i Nacka kommun, drygt 10 procent.

Bland de minsta tätorterna (färre än 1 000 invånare) hade Kuttainen i Kiruna kommun högst andel personer yngre än 20 år, 48 procent. Lägst är andelen i Hedenäset i Övertorneå kommun, där färre än var tionde invånare var yngre än 20 år.

Sammanräknat för tätortsbefolkningen per län var andelen unga, 0-19 år, högst i Hallands län, 25 procent. Lägst var den i Västernorrlands län, 23 procent. Högst andel personer över 65 år eller äldre år fanns i Västernorrlands län, 21 procent. Lägsta andelen, 14 procent, hade Stockholms län, som även hade högst andel personer i åldern 20-64 år, 62 procent

.

Befolkningsförändringar i tätorter 2000-2005
De län som har minskat sin unga tätortsbefolkning mest är Norrbottens och Gotlands län. Tätortsbefolkningen i Norrbottens län minskade totalt med 2 procent, andelen unga minskade med 5 procent medan andelen äldre ökade med 6 procent. Även i Gotlands län ökade andel äldre, nära 4 procent.
I Stockholms län ökade tätortsbefolkningen totalt med 4 procent, andelen unga har ökat med 6 procent.
Den äldre befolkningen i tätort har ökat mest i länen Halland och Uppsala. I Hallands län ökade tätortsbefolkningen med 5 procent, andelen äldre ökade med 10 procent

Tätortsbefolkningen 2005 efter typ av boende
I genomsnitt för rikets tätorter bodde 50 procent i flerbostadshus och 50 procent i småhus.
I stora tätorter (fler än 10 000 invånare) hade Malmö den högsta andelen som bodde i flerbostadshus, 79 procent. Lägst var andelen i Onsala i Kungsbacka kommun, endast 3 procent. I tätorterna med färre än 1 000 invånare bodde merparten av befolkningen i småhus.
Sammanräknat för tätortsbefolkningen per län har tätorter i Stockholms och Uppsala län högst andel boende i flerbostadshus, lägst är andelarna i Hallands och Dalarnas län.

Byggnader i tätort 2005
I riket är åtta av tio byggnader i tätort av typen småhus. Högst andel har Blekinge och Hallands län.
Lägst äe den i Jämtlands län.

Definitioner och förklaringar

Definitionen av en tätort är i korthet att den skall bestå av sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och ha minst 200 invånare. Ingen hänsyn tas till kommun eller länsgränser

Publikation

En mer utförlig redovisning publiceras i Statistiska meddelanden MI 38 SM0701 som nu finns tillgänglig på SCB:S webbplats.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för regional planering och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm
08- 506 943 48


Förfrågningar

Marianne Eriksson
08- 506 947 36
marianne.eriksson@scb.se

Jörgen Fagerlund
08- 506 943 91
jorgen.fagerlund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.