På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-15 09:30 Nr 2012:38


Tätorter 2010 – Befolkningsstruktur:

Stor andel unga i mindre tätorter

År 2010 bodde det 8 016 000 personer i Sveriges knappt 2000 tätorter. Det motsvarar 85 procent av befolkningen. Närmare var fjärde person i tätort var yngre än 20 år och nästan var femte 65 år eller äldre. I Stockholms och Hallands län var andelen unga tätortsinvånare störst. Gotland hade den lägsta andelen unga i tätort.

Den största andelen unga, det vill säga 0–19 år, fanns i tätorter med färre än 5 000 invånare. Där var drygt 25 procent unga. Den lägsta andelen unga, knappt 22 procent, fanns i tätorter med 50 000 till 100 000 invånare.

Det framgår av SCB:s undersökning av befolkningsstrukturer i tätorter. Statistiken bygger på SCB:s avgränsning av tätorter med befolkning för 2010-12-31.

Högst andel äldre i mindre tätorter

Tätorter med färre än 50 000 invånare hade de största andelarna invånare i åldern 65 år och äldre. De sju tätorter som hade fler än 100 000 invånare hade tillsammans den lägsta andelen äldre.

Ystads tätort hade den största andelen äldre, nästan 27 procent, räknat bland tätorter med minst 10 000 invånare. Bland de minsta tätorterna, med färre än 1 000 invånare,  hade Skedvi kyrkby i Säters kommun nästan 47 procent äldre invånare.

Tätortsbefolkningen 2010 i åldersklasser per storleksklass, andelar i procent

Folkmängd i tätort/
storleksgrupp

Antal tätorter

0–19 år

20–64 år

65– år

Summa

200–499
795 25,1 55,4 19,5 100
500–999
439 25,1 54,2 20,7 100
1 000–1 999
275 25,2 53,6 21,2 100
2 000–4 999
226 25,9 53,9 20,1 100
5 000–9 999
103 24,7 54,5 20,8 100
10 000–19 999
60 23,6 55,4 21,0 100
20 000–49 999
37 22,8 57,6 19,6 100
50 000–99 999
14 21,6 60,6 17,9 100
= 100 000
7 22,0 62,8 15,2 100
Samtliga tätorter
1 956
23,2
58,5
18,3
100

Bland tätorter med minst 10 000 invånare hade Billdal i Kungsbacka kommun den största andelen unga (0–19 år). Därefter kom Boo i Nacka kommun. Bland de små tätorterna, med färre än 1 000 invånare, hade Stamsjö i Lerums kommun störst andel unga invånare. Där var andelen unga drygt 45 procent.

Fler kvinnor i större tätorter

I samtliga län utom i Blekinge och Norrbotten bodde det fler kvinnor än män i tätorter. Utanför tätort var männen fler än kvinnorna.

I större orter fanns fler kvinnor än män och i små orter fler män än kvinnor. Kvinnorna utgjorde en majoritet i alla tätorter med 2 000 invånare eller fler. I de större orterna var de äldre kvinnorna, i åldern 65 år och äldre, flest till antalet. Tätorter i storleksgruppen 50 000–99 999 invånare hade nästan 40 procent fler kvinnor än män i åldersgruppen 65 år och äldre. I övriga åldersgrupper utgjorde kvinnorna en mindre andel än männen.

Indexerat antal kvinnor i tätort i förhållande till antal män i tätort, per åldersgrupp och storleksgrupp 2010

Diagram - Indexerat antal kvinnor i tätort i förhållande till antal män i tätort, per åldersgrupp och storleksgrupp 2010

Diagrammet ovan visar relationen antal kvinnor och antal män i de olika åldersgrupperna. Index 100 betyder att det finns lika många kvinnor som det finns män. Index över 100 betyder att kvinnorna är fler än männen.

Minskad andel unga utanför tätort

Mellan åren 2005 och 2010 ökade tätortsbefolkningen med 5 procent. Endast i Norrbottens län minskade befolkningen i tätort. Det var framförallt i åldersgruppen 0–19 år som minskningen skedde. Största ökningen i samma åldersgrupp stod Stockholms län för, med drygt 9 procent.

Befolkningen utanför tätort minskade med drygt 1 procent. Störst var minskningen bland de unga (0–19 år). Den äldre befolkningen utanför tätort ökade i hela landet, men mest i Stockholms och Södermanlands län.

Definitioner och förklaringar

Definitionen av en tätort är i korthet att det är en koncentration av bebyggelse där antalet invånare är som minst 200 och avståndet mellan byggnaderna som mest 200 meter. Ingen hänsyn tas till kommun- eller länsgränser.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för Miljöekonomi och naturresurser
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Jerker Moström
08-506 940 31
fornamn.efternamn@scb.se


Karin Hedeklint

08-506 945 14
fornamn.efternamn@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.