På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Transportinfrastrukturens markanvändning

Statistiken ger en bild av transportinfrastrukturens samlade markanspråk. Arealuppgifter redovisas för olika kategorier av infrastruktur så som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Statistiken har ett särskilt fokus på vägar där även uppgifter om väghållare redovisas.

Visa mer

Tabeller och diagram

Visa alla
Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Den mark som används för transportinfrastruktur motsvarar en yta något större än Gotland och Öland tillsammans. Av bebyggd mark i Sverige står transportinfrastrukturen för nästan hälften, varav 93 procent utgörs av vägar. En tydlig trend är den ökade användningen av cirkulationsplatser som alternativ till korsningar.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Män får längre gator

14 procent av gatuskyltar med personnamn har namn efter kvinnor, resten efter män. Även om vi begränsar oss till gatunamn som tillkommit de senaste sju åren är de manliga namnen i klar majoritet. Männen är inte bara fler på våra gatuskyltar. Deras gator är också längre.

Varannan svensk bor nära havet

Sverige är ett stort land, men vi tränger ändå ihop oss på en liten del av ytan. Med olika kartor kan vi se Sverige ur nya perspektiv. Låter vi befolkningsstrukturen utforma kartan får landet en helt ny form. Hälften av alla svenskar bor dessutom inom en mil från kusten.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Kontakta oss

Marcus Justesen, 010-479 49 61

mark.vatten.gis@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/mi0816