På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-10 09:30 Nr 2016:20


Produktionsindex över näringslivet, december 2015: korrigerad 2016-02-11

Ökad produktion inom näringslivet, korrigerad 2016-02-11

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,1 procent i december jämfört med november, korrigerat för säsongeffekter. Jämfört med december 2014 ökade produktionen med 5,1 procent i kalenderkorrigerade tal.

Byggproduktionen och tjänsteproduktionen ökade med 2,6 respektive 2,5 procent i december jämfört med föregående månad. Samtidigt minskade industriproduktionen med 3,3 procent. Sammanvägt ökade produktionen inom näringslivet i december jämfört med föregående månad med 1,1 procent. Utvecklingen inom näringslivet har inte varit så hög sedan januari 2014.

Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, oktober-december, och närmast föregående tremånadersperiod ökade produktionen inom näringslivet med 1,1 procent. Tjänsteproduktionen bidrog mest med en ökning på 1,5 procent. Skillnaderna i siffrorna för tjänsteproduktionen jämfört med Tjänsteproduktionsindex beror på inkluderingen av vattenförsörjning och avfallshantering. Uppgifterna är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

I kalenderkorrigerade tal steg produktionen inom näringslivet med 5,1 procent i december jämfört med samma månad föregående år. Sammantaget under 2015 ökade produktionen inom näringslivet med 4,1 procent. Störst bidrag till ökningen stod tjänsteproduktionen för som ökade med 3,7 procent under 2015.

Uppgifterna för december är preliminära. Sedan föregående publicering har produktionen inom näringslivet i november, jämfört med oktober ökat med 0,3 procentenheter till 0,2 procent. Årstakten har reviderats upp med 0,6 procentenheter till 4,5 procent.

Produktionsvolym 2000-2015, trend och säsongrensad serie, index 2010=100

Produktionsindex över näringslivet, december 2015

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007

Bransch/
Branschgrupp

Månads-
utveckling
Tre-
månaders-
utveckling
Års-
utveckling
Ackumulerad
årsutveckling
Andel av
förädlings-
värde 2014
  Dec/Nov[1]Okt-Dec/
Juli-Sep
[1]
Dec 2015/
Dec 2014
[2]
2015[3] 
B-S exkl.
K och O
Näringslivet exkl. finans och
försäkringsverksamhet
1,1 1,1 5,1 4,1 100
B-D
exkl.
35.2-35.3
Utvinning av mineral,
tillverkning och
försörjning av el
-3,3 0,0 -0,3 2,1 26,4
F
Byggverksamhet
2,6 1,3 15,2 14,1 8,3
E, G- S
exkl. K
och O
Tjänsteverksamhet inkl. vatten-
försörjning och avfallshantering
exkl. finans- och försäkrings-
verksamhet
2,5 1,5 6,2[4] 3,7 65,3

1) Kalenderkorrigerade och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.
3) Kalenderkorrigerade tal. Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period föregående år.
4) Korrigerad uppgift 2016-02-11

Definitioner och förklaringar

Produktionsindex över näringslivet publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2016-03-09 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Näringslivets struktur
701 89 Örebro


Förfrågningar

Tobias Fagerberg
019-17 60 37
tobias.fagerberg@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.