På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-09 09:30 Nr 2016:53


Produktionsindex över näringslivet, januari 2016:

Minskad produktion inom näringslivet

Produktionen inom näringslivet minskade med 1,4 procent i januari 2016 jämfört med december 2015, korrigerat för säsongeffekter. Jämfört med januari 2015 ökade produktionen med 4,2 procent i kalenderkorrigerade tal.

Byggproduktionen och tjänsteproduktionen minskade med 2 respektive 2,2 procent i januari jämfört med föregående månad. Samtidigt ökade industriproduktionen med 1,3 procent. Sammanvägt minskade produktionen inom näringslivet i januari jämfört med föregående månad med 1,4 procent.

Vid en jämförelse mellan den senaste tremånadersperioden, november 2015 – januari 2016, och närmast föregående tremånadersperiod ökade produktionen inom näringslivet med 1,1 procent. Tjänsteproduktionen bidrog mest med en ökning på 1,2 procent. Skillnaderna i siffrorna för tjänsteproduktionen jämfört med Tjänsteproduktionsindex beror på inkluderingen av vattenförsörjning och avfallshantering. Uppgifterna är kalenderkorrigerade och säsongrensade.

I kalenderkorrigerade tal steg produktionen inom näringslivet med 4,2 procent i januari jämfört med samma månad föregående år. Samtliga delindex hade en positiv utveckling men starkast gick byggproduktionen som ökade med 18,1 procent.

Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har årstakten reviderats upp med 1 procentenheter till 6,1 procent. Månadstakten är oförändrad.

Produktionsvolym 2000-2016, trend och säsongrensad serie, index 2010=100

Produktionsindex över näringslivet, januari 2016

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007

Bransch/Branschgrupp

Månads-
utveckling
Tre-
månaders-
utveckling
Års-
utveckling
Ackumul-
erad års-
utveckling
Andel av
förädlings-
värde 2015
  Jan 2016/
Dec 2015
[1]
Nov 2015-
Jan 2016/
Aug-Okt
2015
[1]
Jan 2016/
Jan 2015
[2]
2016[3] 
B-S exkl. K och O
Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet
-1,4 1,1 4,2 4,2 100
B-D exkl. 35.2-35.3
Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el
1,3 -0,8 5,1 5,1 26,8
F
Byggverksamhet
-2,0 4,7 18,1 18,1 8,9
E, G-S exkl. K och O
Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och
avfallshantering exkl.finans- och försäkringsverksamhet
-2,2 1,2 2,1 2,1 64,2

1) Kalenderkorrigerade och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.
3) Kalenderkorrigerade tal. Perioden januari t.o.m. aktuell månad jämförd med samma period föregående år.

Definitioner och förklaringar

Produktionsindex över näringslivet publicerades första gången i december 2012. Statistiken tas fram efter önskemål från användare och är en viktig konjunkturindikator eftersom produktionen inom näringslivet står för cirka 70 procent av den totala bruttonationalprodukten (BNP). Statistiken ska tillsvidare ses som experimentell, det vill säga, den är under uppbyggnad.

Revideringar

När Produktionsindexet över näringslivet publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. De kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade uppgifterna revideras alltid från januari 2000 och framåt.

Nästa publiceringstillfälle

2016-04-08 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Näringslivets struktur
701 89 Örebro


Förfrågningar

Tobias Fagerberg
019-17 60 37
tobias.fagerberg@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.