På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-15 09:30 Nr 2016:23


Lagerstatistik, 4:e kvartalet 2015:

Företagens lager minskade

Svenska företags lager minskade med 8,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Minskningen motsvarar en nedgång med 1,7 procent i volym.

Varuhandelns lager minskade med 4,3 miljarder kronor under fjärde kvartalet, vilket motsvarar en nedgång på 1,9 procent i volym. Industrins totala lager minskade med 4,5 miljarder kronor under fjärde kvartalet, vilket motsvarar 1,6 procent i volym.

Industrins lager minskade

Lagernivån för insatsprodukter i totala industrin minskade med 1,2 miljarder kronor, medan lagernivån för färdiga varor och produkter i arbete minskade med 3,3 miljarder kronor.

Inom tillverkningsindustrin var utvecklingen i totala lager negativ för en dryg majoritet av delbranscherna. Läkemedelsindustrin var den delbransch där lagren minskade mest med drygt 1,9 miljarder kronor. Störst ökning hade trävaruindustrin med en uppgång på knappt 1,9 miljarder kronor.

Ökning i varuhandelns lager

Lagernivån för varuhandeln minskade under fjärde kvartalet med 4,3 miljarder kronor. Parti och detaljhandel minskade sina lagervärden medan motorhandeln ökade med 0,8 miljarder. Störst nedgång var inom partihandeln där lagret minskade med 4,5 miljarder.

Revideringar

Uppgifterna för fjärde kvartalet 2015 är preliminära. Sedan förra publiceringen har förändringen i industrins lager för tredje kvartalet 2015 reviderats upp med 1,9 miljarder miljoner kronor till en nedgång på 2,5 miljarder kronor. För varuhandelns lager har förändringen för tredje kvartalet 2015 reviderats upp med 5,3 miljard till en uppgång på 14,4 miljarder. 

Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Förändringar i företagens totala lager (2010 års priser)
    Kv 4 2015 Kv 4 2015/ Kv 3 2015* Kv 3 2015 Kv 4 2014
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C+G Gruvor och mineralutvinningsindustri, tillverkningsindustri och handel ‑8 782,2 ‑1,7 11 898,5 ‑8 724,0
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri ‑4 499,2 ‑1,6 ‑2 491,4 ‑5 026,9
- Industri för insatsvaror (exkl. energi) 2 474,9 1,9 ‑618,8 79,3
- Industri för energirelaterade insatsvaror 18,2 0,2 619,7 ‑268,1
- Industri för investeringsvaror ‑5 384,3 ‑5,5 ‑1 560,2 ‑4 258,4
- Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror ‑2 108,0 ‑5,3 ‑581,7 ‑469,0
- Industri för varaktiga konsumtionsvaror 499,9 5,0 ‑350,4 ‑110,7
B Gruvor och mineralutvinningsindustri ‑25,7 ‑0,6 ‑282,9 ‑158,6
C Tillverkningsindustri ‑4 473,5 ‑1,6 ‑2 208,5 ‑4 868,3
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 200,2 1,2 ‑559,6 275,0
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 79,2 3,1 ‑141,2 ‑46,6
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 1 887,4 8,3 ‑712,2 575,5
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri ‑128,3 ‑1,0 ‑460,9 330,2
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri ‑193,2 ‑6,5 26,3 5,9
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 18,2 0,2 619,7 ‑268,1
20 Kemisk industri 225,2 2,1 ‑267,2 ‑613,4
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel ‑1 941,2 ‑14,4 ‑22,8 ‑637,9
22 Gummi- och plastvaruindustri 506,0 4,3 9,5 ‑59,8
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,1 1,8 ‑350,2 ‑36,5
24 Stål- och metallverk 807,5 3,0 1 129,5 408,8
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater ‑1 776,1 ‑5,6 356,5 ‑255,7
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik ‑907,0 ‑4,6 ‑138,3 ‑92,6
27 Industri för elapparatur ‑237,5 ‑2,2 347,0 ‑439,6
28 Övrig maskinindustri ‑740,3 ‑2,1 ‑688,7 ‑1 468,6
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar ‑1 646,4 ‑7,9 ‑794,2 ‑1 735,0
30 Annan transportmedelsindustri ‑471,8 ‑5,4 ‑322,8 ‑376,1
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag ‑260,6 ‑1,4 ‑238,7 ‑433,7
G Parti- och detaljhandel ‑4 283,0 ‑1,9 14 389,9 ‑3 697,1
45 Motorhandel 755,7 1,8 2 339,0 1 494,0
46 Partihandeln ‑4 517,9 ‑4,0 8 263,3 ‑3 721,7
47 Detaljhandeln ‑520,8 ‑0,7 3 787,6 ‑1 469,4

*Lagerförändring senaste kvartalet/lagerstock föregående kvartal.

 

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram med mera finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

2016-05-13 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 76

SCB, Enheten för näringslivets struktur
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 80


Förfrågningar

Industrins lager
Jenny Strandell
08-506 944 46
jenny.strandell@scb.se


Varuhandelns lager
Pernilla Brynefelt

019-17 62 72
Pernilla.Brynefelt@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.