På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Industrins orderingång och omsättning

Nästa publicering: 2016-12-05

Statistiken är urvals- och registerbaserad och avser att månadsvis mäta de kortsiktiga förändringarna i industrins orderingång och omsättning, såväl totalt som uppdelat på branscher och hemma- respektive exportmarknad. Undersökningen är samordnad med andra konjunkturbaserade undersökningar.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Industrins orderingång

90,3

Index 2010=100 september 2016

-16,4 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Industrins orderingång

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Industrins totala orderingång ökade med 7,3 procent i september jämfört med augusti, i säsongrensade tal. Jämfört med september föregående år minskade orderingången med 16,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Statistik över orderingång ger bild av krisen

Under hösten 2008 drabbades stora delar av världen av den största ekonomiska krisen sedan 1930‑talet. Den efter­följande låg­konjunk­turen drabbade i stort sett hela den svenska ekonomin, men olika branscher olika hårt. Ett halvt decennium efter krisens utbrott kan vi genom statistiken över industrins orderingång få en bild av krisens faser och hur den slog mot olika branscher inom den svenska till­verk­nings­industrin.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Kortperiodisk industrienkät

Kontakta oss

Jenny Strandell, 010-479 44 46

jenny.strandell@scb.se

konjind@scb.se
Kortadress : http://www.scb.se/nv0501