På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-05 09:30 Nr 2016:16


Industrins orderingång och omsättning, december 2015:

Minskad orderingång till industrin

Industrins totala orderingång minskade med 9,0 procent i december jämfört med november, i säsongrensade tal. Jämfört med december föregående år ökade den totala orderingången med 1,4 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins orderingång minskade i december med 17,3 procent på exportmarknaden medan hemmamarknaden ökade med 0,2 procent jämfört med november, i säsongrensade tal.

Under det fjärde kvartalet minskade den totala orderingången med 4,8 procent jämfört med det tredje kvartalet, i säsongrensade tal. Orderingången minskade med 9,7 procent på exportmarknaden och ökade med 0,5 procent på hemmamarknaden.

På årsbasis ökade den totala orderingången i december med 1,4 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången steg på hemmamarknaden med 3,9 procent medan exportmarknaden backade med 0,6 procent.

Uppgifterna för december är preliminära. Ingen revidering av den totala orderingången i november jämfört med oktober har skett sedan föregående publicering och uppgången på 9,3 procent kvarstår. Förändringen av den totala orderingången i november 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 0,2 procentenheter till en uppgång på 15,3 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av
industrins
order 2010

dec 2015/
nov 2015[1]

okt-dec 2015/
jul-sep 2015 [1]

dec 2015/
dec 2014 [2]

   TotHemExpTotHemExpTotHemExp
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri
100,0 ‑9,0 0,2 ‑17,3 ‑4,8 0,5 ‑9,7 1,4 3,9 ‑0,6
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
39,0 2,9 2,6 1,3 ‑2,0 2,3 ‑6,1 8,0 8,5 7,4
-
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D)
2,0 0,9 ‑11,6 13,7 ‑8,4 ‑5,3 ‑8,2 1,3 23,9 ‑12,5
-
Industri för investeringsvaror
36,0 ‑28,7 ‑0,7 ‑40,6 ‑6,1 5,1 ‑13,1 ‑2,7 6,2 ‑6,9
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
20,0 0,3 ‑0,5 3,4 ‑3,1 ‑3,2 ‑2,1 ‑6,3 ‑9,6 4,0
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,0 5,0 3,6 5,1 6,4 6,5 3,1 6,5 3,2 12,0
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
2,8 12,4 7,0 18,5 ‑8,9 ‑2,1 ‑11,1 ‑5,6 ‑3,6 ‑8,2
C
Tillverkningsindustri
97,2 ‑9,3 0,1 ‑18,6 ‑4,6 0,6 ‑8,6 1,7 4,2 ‑0,5
10‑12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
9,8 1,7 0,1 3,9 ‑3,2 ‑4,0 1,1 ‑9,4 ‑11,4 5,1
13‑15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
0,5 2,5 3,8 1,8 3,3 ‑2,4 4,6 24,0 28,1 21,2
16
Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler
4,3 1,5 1,3 1,8 1,6 1,9 2,4 14,7 21,4 4,0
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
7,8 4,0 8,0 2,4 ‑0,2 1,5 ‑0,2 6,5 ‑3,9 9,5
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
1,3 ‑0,9 ‑0,4 ‑2,4 ‑0,4 ‑0,8 ‑0,4 ‑5,4 ‑5,9 11,0
19
Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
5,4 0,9 ‑11,6 13,7 ‑8,4 ‑5,3 ‑8,2 1,3 23,9 ‑12,5
20‑21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel
8,0 1,1 ‑2,9 3,2 0,6 ‑6,2 3,9 7,6 ‑14,9 15,2
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,4 0,7 2,6 0,1 2,6 5,6 0,6 ‑7,8 ‑8,0 ‑8,0
23
Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter
2,2 3,6 4,8 ‑0,5 4,3 7,6 ‑6,4 4,4 5,7 ‑4,0
24
Stål- och metallverk
8,7 5,4 7,6 3,6 1,1 6,0 ‑1,1 11,2 19,8 5,6
25
Industri för metallvaror utom maskiner och apparater
6,6 ‑1,4 0,0 ‑10,1 ‑3,2 ‑2,0 ‑4,5 5,5 6,8 2,2
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,5 ‑66,4 ‑11,5 ‑71,0 32,1 ‑0,8 41,8 ‑3,9 ‑17,4 ‑1,0
27
Industri för elapparatur
4,1 3,4 42,6 9,9 ‑24,8 15,8 ‑38,1 13,5 25,1 6,2
28
Övrig maskinindustri
10,8 ‑0,4 ‑3,7 ‑2,8 1,2 ‑0,9 2,1 ‑5,1 2,2 ‑8,2
29
Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
11,8 ‑17,1 10,5 ‑32,2 8,1 21,3 3,1 ‑2,7 36,3 ‑19,2
30
Annan transportmedelsindustri
1,6 ‑59,6 ‑18,6 ‑46,0 ‑69,8 35,8 ‑54,6 0,1 ‑49,9 78,6
31‑33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag
4,4 0,0 ‑1,2 2,5 2,8 3,8 0,1 9,1 10,7 5,3

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Övrig information

Revideringar

När Industrins orderingång- och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 76


Förfrågningar

David Lööv
08-506 947 71
david.loov@scb.se

Jenny Strandell
08-506 944 46
jenny.strandell@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.