På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-04 09:30 Nr 2016:50


Industrins orderingång och omsättning, januari 2016:

Ökad orderingång till industrin

Industrins totala orderingång ökade med 1,6 procent i januari jämfört med december, i säsongrensade tal. Jämfört med januari föregående år ökade den totala orderingången med 3,8 procent, i kalenderkorrigerade tal.

Industrins orderingång ökade i januari med 4,0 procent på exportmarknaden medan hemmamarknaden ökade med 1,0 procent jämfört med december, i säsongrensade tal.

Under den senaste tremånadersperioden, november 2015 - januari 2016, minskade den totala orderingången med 4,0 procent jämfört med den närmast föregående tremånadersperioden, augusti – oktober 2015, i säsongrensade tal. Orderingången minskade med 8,8 procent på exportmarknaden och 0,1 procent på hemmamarknaden.

På årsbasis ökade den totala orderingången i januari med 3,8 procent jämfört med motsvarande månad föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Orderingången steg på exportmarknaden med 4,0 procent medan hemmamarknaden ökade med 3,4 procent.

Uppgifterna för januari är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i den totala orderingången i december jämfört med november, reviderats upp med 0,4 procentenheter till en nedgång på 8,6 procent. Förändringen av orderingången i december 2015 jämfört med motsvarande månad föregående år, har reviderats upp med 0,5 procentenheter till en uppgång på 1,9 procent.

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007

INDUSTRIBRANSCH

Andel av
industrins
order
2010

jan 2016/
dec 2015[1]

nov 2015-jan 2016/
aug-oct 2015 [1]

jan 2016/
jan 2015 [2]

   TotHemExpTotHemExpTotHemExp
B+C
Gruvor och mineralutvinningsindustri
och tillverkningsindustri
100,0 1,6 1,0 4,0 ‑4,0 ‑0,1 ‑8,8 3,8 3,4 4,0
-
Industri för insatsvaror exkl. energi
39,0 ‑4,4 ‑6,2 ‑3,2 0,1 ‑0,6 ‑0,8 ‑0,2 ‑1,4 0,5
-
Industri för energirelaterade insatsvaror
(exkl. D)
2,0 ‑16,4 3,7 ‑15,2 ‑7,9 ‑5,8 ‑2,4 ‑20,1 ‑4,6 ‑31,8
-
Industri för investeringsvaror
36,0 18,1 15,0 20,1 ‑4,7 6,5 ‑13,7 24,0 26,9 21,7
-
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror
20,0 ‑1,7 1,0 ‑14,3 ‑1,4 ‑2,6 1,2 ‑5,7 ‑6,0 ‑7,7
-
Industri för varaktiga konsumtionsvaror
2,0 ‑3,8 ‑1,8 ‑6,1 ‑1,8 ‑1,1 ‑1,0 1,5 2,7 ‑0,1
B
Gruvor och mineralutvinningsindustri
2,8 ‑6,6 4,4 ‑17,3 ‑1,7 3,5 ‑3,4 ‑8,7 ‑1,0 ‑15,6
C
Tillverkningsindustri
97,2 1,6 0,9 4,4 ‑3,9 ‑0,1 ‑8,6 4,1 3,4 4,5
10‑12
Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri
9,8 ‑0,8 0,5 ‑4,8 ‑2,8 ‑3,2 0,3 ‑4,2 ‑5,8 3,0
13‑15
Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning
0,5 ‑4,5 4,5 ‑19,4 2,7 0,2 1,6 ‑3,0 12,3 ‑14,0
16
Industri för trä och varor av trä, kork och
rotting o.d. utom möbler
4,3 ‑4,2 ‑4,6 ‑4,3 0,1 ‑1,9 2,1 2,6 9,8 ‑8,4
17
Massa-, pappers- och pappersvaruindustri
7,8 ‑5,3 ‑12,7 ‑4,2 ‑0,9 ‑2,2 ‑1,1 ‑6,0 ‑25,9 ‑1,2
18
Grafisk och annan reproduktionsindustri
1,3 0,5 0,3 ‑5,4 ‑1,6 ‑1,9 3,8 ‑9,4 ‑9,0 ‑18,1
19
Industri för stenkolsprodukter och
raffinerade petroleumprodukter
5,4 ‑16,4 3,7 ‑15,2 ‑7,9 ‑5,8 ‑2,4 ‑20,1 ‑4,6 ‑31,8
20‑21
Kemisk industri och industri för farmaceutiska
basprodukter och läkemedel
8,0 ‑14,2 ‑9,0 ‑18,9 0,0 ‑7,2 0,7 ‑2,8 ‑27,4 4,6
22
Gummi- och plastvaruindustri
2,4 ‑1,2 ‑1,6 1,0 1,2 5,0 0,4 ‑0,1 13,9 ‑10,6
23
Industri för andra icke-metalliska
mineraliska produkter
2,2 ‑8,2 ‑12,3 4,9 0,6 1,8 4,6 ‑2,3 ‑5,9 12,9
24
Stål- och metallverk
8,7 1,6 ‑2,5 1,9 1,4 2,5 ‑1,8 ‑2,1 1,3 ‑2,6
25
Industri för metallvaror utom
maskiner och apparater
6,6 19,0 ‑2,8 75,6 8,1 ‑0,2 21,9 28,6 0,3 87,6
26
Industri för datorer, elektronikvaror och optik
7,5 6,9 20,7 11,3 30,9 ‑5,1 41,1 ‑2,0 21,2 ‑4,7
27
Industri för elapparatur
4,1 ‑14,3 ‑25,1 ‑27,5 ‑4,0 11,4 ‑11,8 ‑5,7 5,7 ‑12,9
28
Övrig maskinindustri
10,8 ‑4,5 0,4 ‑4,9 1,9 ‑2,6 6,6 ‑4,6 18,1 ‑10,3
29
Industri för motorfordon, släpfordon
och påhängsvagnar
11,8 6,9 45,1 ‑5,0 0,3 16,7 ‑4,4 15,6 53,5 ‑2,5
30
Annan transportmedelsindustri
1,6 132,1 6,7 28,7 ‑54,4 14,0 ‑51,1 233,2 55,7 257,6
31‑33
Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder
och installationsföretag
4,4 ‑8,8 ‑7,7 ‑5,0 ‑1,5 0,0 ‑1,4 ‑4,4 ‑3,7 ‑5,9

1) Kalender- och säsongrensade tal
2) Kalenderkorrigerade tal

Övrig information

Revideringar

När Industrins orderingång- och omsättning publiceras för en ny månad revideras också index för tidigare månader. Normalt revideras materialet mellan två till fyra månader bakåt, beroende på var i kvartalet referensmånaden ligger. I samband med publicering av första och andra månaden i ett kvartal revideras hela föregående kvartal. Den kalenderkorrigerade, säsongrensade och trendskattade serien revideras alltid från och med januari 2000 och framåt.

Internationella jämförelser

För internationella jämförelser hänvisas till Eurostat.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och industriindikatorer
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 945 76


Förfrågningar

David Lööv
08-506 947 71
david.loov@scb.se

Jenny Strandell
08-506 944 46
jenny.strandell@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.